Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openen kist na begraving voor sieraden


1 september 2002

Vraag nummer: 990  (oude nummer: 1322)

Tue May 28 21:45:55 2002

Geachte heer van der Putten,

Aan de beheerder van ons kerkhof is de volgende vraag gesteld: de familie heeft ontdekt dat vader zijn sieraden nog omheeft. Mag het graf geopend worden? Moet daar toestemming van Burgemeester en wethouders voor zijn? En binnen welke termijn mag dat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor het openen van het graf is toestemming nodig van de burgemeester (niet van het college van burgemeester en wethouders) op grond van artikel 29 Wlb.

In het algemeen wordt toestemming gegeven binnen 2 maanden na de begrafenis of juist na 10 jaar daarna. Zie ook de vragen hierover in de sub-rubriek 'Opgraving'.

Het is echter de vraag of het afnemen van sieraden voor de burgemeester een voldoende zware reden is om opgraving toe te staan. Ik schat in dat veel burgemeesters het afwijzen.

Maar de familie kan het altijd vragen. Men moet echter wel op hoge kosten bedacht zijn, omdat een van de voorwaarden voor opgraving of het openen van de kist kan zijn dat e.e.a. door een professioneel bedrijf gebeurt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

28 mei 2002TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE