Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wet op de privacy en contact tussen uitvaartverzorger + begraafplaats


20 september 2008

Vraag nummer: 5689  (oude nummer: 11292)

Geachte heer vd Putten

Vorig jaar heb ik van een mevrouw, die bij ons ingeschreven staat, het verzoek gekregen voor haar te informeren of het mogelijk was haar graf te sluiten en wat hiervoor de kosten zouden zijn. Ik heb me hiervoor gewend tot de directie van de desbetreffende begraafplaats. De directeur zou berekenen wat de kosten zouden zijn. Ik heb regelmatig gebeld met de vraag of hij de berekening al rond had. Toen ik hem er 2 weken geleden weer naar vroeg, antwoordde hij mij dat hij het bericht naar de desbetreffende dame had gestuurd. Op mijn vraag waarom ik hiervan niets ontvangen had antwoordde hij mij dat hij dit niet mag in verband met de wet op de privacy. U begrijpt mijn verbazing. Is dit zo? En zo ja welke onwerkbare situatie is hier dan niet door ontstaan.

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat geen 'Wet op de privacy'. Dat heb ik in deze kolommen ook al vaker aangegeven. De grap is dat het een (vermeende) wet is die een burger vaak in de mond neemt. Nu kent iedereen ook wel het beginsel "Eenieder wordt geacht de wet te kennen", maar sommige mensen kennen wetten die niet bestaan. Voor een jurist is dat op een zonnige zaterdagochtend een vermakelijke gedachte.

Als men 'Wet op de privacy' zegt, wordt vaak de 'Wet bescherming persoonsgegevens' bedoeld. Die wet beschermt, zoals de naam al zegt, persoonsgegevens. Dat houdt in dat men niet zomaar aan iedereen direct gegevens over een persoon mag verstrekken, tenzij tevoren afgesproken is of vastgelegd is dat bepaalde gegevens wel aan bepaalde personen, bedrijven of instellingen verstrekt kunnen worden. Welke gegevens en aan wie, wordt dan vastgelegd in een Privacyreglement.

De vraag of een graf gesloten kan worden en wat de kosten daarvan zijn, heeft niets met persoonsgegevens te maken. Ik zie dus niet waarom u het antwoord niet zou mogen weten.
Het lijkt mij logisch dat wanneer iemand een vraag stelt, diezelfde persoon ook antwoord krijgt. Ik kan me wel voorstellen dat als u een vraag stelt ten behoeve van mevrouw X, men mevrouw X (ook) informeert. Maar dat men u niet van het antwoord in kennis zou mogen stellen lijkt me volstrekte onzin. Ik begrijp uw verbazing volkomen.

U zou kunnen overwegen om deze kwestie voor te leggen aan de ombudsman van de gemeente, gewoon om het principe helder te krijgen. Alleen is zo'n actie niet bevorderlijk voor de verstandhouding met de directie van de begraafplaats. Maar ja, de stellingname van de directie is ook niet bevorderlijk voor een soepele samenwerking.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >