Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat met amputaties ? Wat met hout van kisten bij leegmaken kelders?


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1378  (oude nummer: 1730)

Mon Mar 13 15:08:45 2000

1. Dient men zich aan bepaalde regels te houden wanneer men amputaties uit ziekenhuizen brengt op de begraafplaats?
2. Wanneer er een einde wordt gesteld aan de concessie van grafkelders worden deze leeggemaakt en de overblijvselen worden overgebracht in een massagraf. Is men verplicht omhalf vergane kisten en stukken hout ook in dit massagraf over te brengen of mag hiermee iets anders aangevangen worden?

Antwoord:

Wed Mar 15 00:19:12 2000

Geachte heer,

1. Wanneer men amputaties uit een ziekenhuis op een begraafplaats wil laten begraven, heeft men alleen te maken met de voorschriften van de betreffende begraafplaats. De (Nederlandse) wetgeving geeft geen belemmering: een geamputeerd been, of zelfs een pink, kan 'gewoon' worden begraven. Begraafplaatsen werpen in het algemeen ook geen belemmering op. Echter, sommige begraafplaatsen geven in verband met ruimtegebrek alleen een graf uit, als er ook daadwerkelijk begraven wordt, en dan bedoelt men natuurlijk een 'hele' persoon. Een reservering wordt geweigerd. Ik verwacht echter dat men in zulke gevallen dan toch het graf uitgeeft.

2. Uw tweede vraag is, als een concessie (in het Nederlands recht: grafrecht) van grafkelders wordt beƫindigd en de eventuele overblijfselen naar een massagraf worden overgebracht, men verplicht is om ook stukken hout van de kist naar dit verzamelgraf over te brengen. Nee, dat is men niet. De praktijk verschilt. Ik ken begraafplaatsen waar men resten van een kist ook in het verzamelgraf overbrengt, en daar waar het niet gebeurd. In het laatste geval gaan resten van kist en bekleding in een container en worden afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie. Het verschil in handelwijze wordt vaak bepaald door de ruimte die op de begraafplaats aanwezig is. Vaak zijn alleen wat grotere botten en resten van een schedel over. Die nemen in een verzamelgraf niet veel plaats in. Spaanplaatkisten en 'lichte' houtsoorten als vuren kisten in zandgraven zijn ook vaak vergaan. Maar zware eiken kisten in kelders bijvoorbeeld, zijn soms nog grotendeels intact. Zij zouden in verzamelgraven veel ruimte innemen, die soms niet voorhanden is. Dan kiest men sneller voor afvoer naar elders.

mr W.G.H.M. van der Putten

15 maart 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >