Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer komt de grafdelver in zicht?


30 augustus 2003

Vraag nummer: 2436  (oude nummer: 2988)

Geachte mr. W.G.H.M. van der Putten.
In september 2002 ben ik grafdelver geworden. De beide delvers (van 66 jr en 72 jr) konden niet meer en iemand moest graven. Hier heb ik geen bezwaar over. Het delven gebeurt op 8 verschillende oude (monumentale) begraafplaatsen. Overal en bij alles wat ik lees zie nergens de grafdelver genoemd en zeker niet wat zijn taken zijn. In de loop van de jaren is de structuur van de gang van zaken rond de begrafenis gewijzigd. De uitvaartleider verwijst naar de eigenaar van de begraafplaats en deze verwijst weer terug naar de UL. De beloning van de grafdelver wordt uitgekeerd door de UL, op zijn tijd (wanneer hij het ontvangt van de erven) en anders wordt er niet betaald. Waar kan ik iets omtrent deze zaken vinden of kunt U mij inlichten?
Zie o.a. de site: http://groups.msn.com/SBBHSeo . Deze 6 begraafplaatsen + 2 RK begraafplaatsen is mijn werkterrein.
Met vriendelijke groeten,
W. Pama

Antwoord:

Geachte heer Pama,

Inderdaad komt de grafdelver vrij weinig aan bod. Wat mijn advies-rubriek betreft moet u dat maar zien als een compliment, want het indiceert dat mensen weinig problemen hebben met grafdelvers.
Ik herinner me wel een artikel over grafdelvers, ik schat een jaar of 2, 3 geleden in het blad De Begraafplaats van de LOB. Maar hoewel er weinig aandacht is vanuit de invalshoek van de persóón van de grafdelver, heeft het grafdelven als werk zeker wel de aandacht van veel begraafplaatshouders. Zaken als arbo-richtlijnen en risico-inventarisaties worden serieus bekeken door de LOB en gemeenten. Ik weet dat de RK kerkprovincie er ook een rapport over heeft laten maken en jaren geleden ook bezig is geweest met arbo-zaken. Maar een punt is dat hoe een en ander in de praktijk werkt, erg afhangt van het individuele begraafplaatsbestuur.

Het is ook zo dat ‘de’ grafdelver niet bestaat. Er zijn verschillende mensen op verschillende manieren met grafdelven bezig. Op grote zelfstandige begraafplaatsen zijn het full-time functies, maar wordt het werk vaak met machines uitgevoerd. Niet altijd, want op oude begraafplaatsen of oude gedeelten kan men niet overal met machines bij. Bij gemeenten zijn de delvers gewoon ambtenaren. En bij kleinere begraafplaatsen gaat het om uiteenlopende situaties. Soms wordt een bedrijf ingehuurd om de graven te delven en te dichten, soms maakt men gebruik van ‘vrijwilligers’ die een bescheiden vergoeding ontvangen, of een ‘kleine zelfstandige’.
Wat de taken zijn, verschilt ook per begraafplaats. Bij de full-time functies gaat het vaak om een combinatie hovenier-grafdelver. Soms doet men ook opgravingen en ruimingen, soms ook niet.

Het komt bij kerkelijke begraafplaatsen soms, niet vaak, voor dat niet de begraafplaats, maar de uitvaartondernemer iemand in de arm neemt om een graf te delven. Dat is vaak historisch zo gegroeid, maar deze situatie vind ik eigenlijk onzuiver. Grafdelven geschiedt altijd onder verantwoordelijkheid van het begraafplaatsbestuur; ook als de uitvaartondernemer het laat uitvoeren is en blijft het kerkhofbestuur eindverantwoordelijk. Ik vind het dan ook logischer als de begraafplaats de delver inhuurt.
Ik vind het eerlijk gezegd een vreemde situatie dat als een uitvaartondernemer u inhuurt en betalingsproblemen heeft met de nabestaanden, dat u dan ook niet betaald wordt. Daar zou ik, als ik u was, geen genoegen mee nemen. Ik zou niet delven als de opdrachtgever de betaling niet zou garanderen. Dan zoekt hij maar een ander, maar ik denk dat hij die niet vindt.

Ik vind het een goede zaak dat u een informatieve site over ‘uw’ begraafplaatsen hebt ingericht. Dat zou van meer begraafplaatsen mogen gebeuren, want er is veel onbekendheid onder de mensen over begraafplaatsen. Men ziet alleen het uiterlijke en dan vaak nog incidenteel.

Ik heb de site bekeken en was geprikkeld door een mededeling "Over grafdelven kunt u o.a. zien in de site: www.PamaCompagnieGraf.tk Dit is een uitgebreide site. Gewoon voor het zien en volgen van een en ander." Maar helaas ging deze link naar.... niets. Foute link of nog niet klaar?
Duidelijke foto's over uw werk zoals het plaatsen van kelders waren wel te zien op www.pamacompagnie.tk

Graag wens ik u met uw werk en de site veel succes!

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE