Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer is een tarief publiekrechtelijk of privaatrechtelijk


28 april 2009

Vraag nummer: 6467  (oude nummer: 12880)

Geachte heer van der Putten,

Is er een duidelijk criterium aan te geven wanneer kosten, gemaakt door een gemeentelijke begraafplaats/crematorium, voor een bepaalde activiteit publiek- dan wel privaatrechtelijk kunnen c.q. moeten worden verhaald?
Om dat keuzeproces te vermijden: is het volgens u mogelijk om alle kosten van een gemeentelijke begraafplaats/crematorium 100% publiekrechtelijk dan wel 100% privaatrechtelijk (= intrekken belastingverordening !) te verhalen? De literatuur (Compendium Gemeentebelastingen van M.P. van der Bruggen e.a., 4e druk pg 384) wijst nl. in die richting.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb onvoldoende verstand van gemeentelijke belastingen om er uitspraken over te doen. Ik zie soms wel dat gemeenten andere dingen doen, maar denk dat sommigen zich gewoon vergissen.

Het kan ook het maken hebben met het wel dan niet moeten heffen van BTW op bepaalde diensten. Als BTW verschuldigd is, is het geen belasting (hoe raar dat ook klinkt; maar over belasting betaal je geen BTW).
Het Compendium Gemeentebelastingen van M.P. van der Bruggen e.a. ken ik helaas niet.

De diensten van lijkbezorging zijn vrijgesteld van BTW en dat geldt ook voor de diensten van begraafplaatsen en crematoria, dat wil zeggen voor het begraven en het cremeren, niet voor het bijvoorbeeld schenken van koffie. Maar ik ben geen fiscalist, heb wel eens de indruk dat de fiscus het zelf ook niet weet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >