Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

WA-verzekering voor kerkhof zinvol?


7 oktober 2002

Vraag nummer: 1242  (oude nummer: 1586)

Monday, October 07, 2002 9:54 AM

Is het aanbevelenswaardig om voor een kerkhof een w.a.-verzekering te sluiten en zo ja, is er een verzekering via de vereniging van begraafplaatsen (de LOB) of beveelt u een bepaalde verzekeraar aan?
In afwachting van uw reactie, bij voorbaat mijn dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zie niet zo snel welke handelingen een bestuur of medewerker van een kerkhof kan doen die derden schade toebrengt. Ik kan me alleen voorstellen dat bijvoorbeeld wanneer een medewerker machinaal gras maait, hij met zijn machine een grafsteen beschadigt, of wanneer een medewerker van het kerkhof een grafsteen optilt en deze per ongeluk breekt, er schade ontstaat.
Maar veel kerkelijke kerkhoven hebben geen grasvelden en geen machines en stenen worden meestal door steenhouwers ge- en verplaatst. En dan kan ik niet zoveel handelingen bedenken. Afgezien nog van het feit dat veel risico's in een goed beheersreglement kunnen worden beperkt (bijvoorbeeld dat het afnemen van een steen voor eigen risico is (wanneer een steen haarscheuren heeft en zou kunnen barsten)). De risico's voor het omvallen van een staande steen, het barsten van stenen door vorst, van vandalisme e.d. zijn immers in principe voor rekening van de nabestaanden. Mits uw reglement op dit punt maar duidelijk is. En schade veroorzaakt door steenhouwers en andere derden die op de begraafplaats werken, zijn uiteraard ook niet voor uw rekening.

U kunt zelf de beste inschatting maken aan de hand van de werkzaamheden die onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.
En dan kunt u een inschatting maken van het risico.
En ik zou gewoon ook eens heel feitelijke kijken naar de schade die u de afgelopen jaren hebt gehad, die niet op anderen verhaald kon worden.
En dan hangt het natuurlijk van de kosten van een verzekering af, de voorwaarden en het verzekerde bedrag.

Een aandachtspunt is, dat ik merk dat besturen van kerkhoven soms makkelijk geneigd zijn om schade voor eigen rekening te nemen, die eigenlijk door anderen zoals de rechthebbende op een graf betaald zou behoren te worden. Men durft zich soms niet goed 'zakelijk hard' op te stellen.
Als men zijn eigen portemonnaie te kort doet, moet men dat zelf weten. Maar een verzekering helpt hier ook niet tegen, want die vergoedt uiteraard alleen als en voorzover de schade ook inderdaad voor uw rekening behoort te komen. Niet als u, om het eenvoudig te zeggen, voor Sinterklaas speelt.
Ik weet dat het vaak lastig om nabestaanden voor bepaalde schades te benaderen, of om ze te manen om zaken op orde te brengen. Maar ook een verzekeraar zal van u een zakelijke opstelling vragen en zich ten opzichte van u niet als Sinterklaas gedragen.

De LOB heeft geen verzekeringen in de aanbieding.
In principe kan iedere verzekeraar een WA-verzekering aanbieden, denk ik. Een verzekeraar die voor meer begraafplaatsen verzekeringen heeft afgesloten is Donatus in Rosmalen.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 oktober 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >