Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzelfstandiging algemene begraafplaats


21 april 2008

Vraag nummer: 5370  (oude nummer: 10636)

Geachte heer Van der Putten,

Graag zou ik willen weten wat op basis van artikel 33 van de wet op de lijkbezorging de mogelijkheden zijn tot het verzelfstandigen van een algemene begraafplaats.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Monique Doyer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Elke optie van verzelfstandiging van een algemene - in wettelijke termen: gemeentelijke - begraafplaats is mogelijk. Van helemaal van de hand doen, via het uitbesteden van de exploitatie tot het vormen van een (meer) zelfstandige gemeentelijke dienst.

Er hoeft bij het extern onderbrengen van de begraafplaats op grond van artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging slechts het (ketting)beding te worden gemaakt dat de nieuwe eigenaar of exploitant altijd gelegenheid biedt tot het begraven van inwoners van uw gemeente. Dat is op zich voldoende.
Het ligt politiek dan voor de hand om ook nog vast te leggen dat er een aanbod van zowel ruimte in algemene graven als voor eigen graven moet zijn, maar dat gaat al verder dan wat de wet eigenlijk indirect eist.

Voor het afstoten van de begraafplaats is toestemming van de provincie nodig; niet zozeer voor het afstoten zelf als wel voor het niet (meer) hebben van een gemeentelijke begraafplaats. Maar dat is geen punt als is vastgelegd dat de inwoners van de gemeente toch altijd op die begraafplaats terecht kunnen.
Het is deels een beetje een open deur intrappen omdat een externe exploitant van de begraafplaats juist heel graag de inwoners als 'klanten' zal hebben, natuurlijk. Maar voor de goede orde moet dat alleen zijn vastgelegd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >