Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg op vraag 2215 en 2218 (gerommel door grafdelver)


24 februari 2003

Vraag nummer: 2025  (oude nummer: 2412)

Mon, 24 Feb 2003 15:09

Geachte heer van der Putten,

N.a.v. mijn vragen 2215 en 2218, waarin u mij destijds een zeer deskundig advies gaf, wil ik u graag op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken:

Allereerst is het verzoek tot herbegraven van mijn beide ouders, dat door mijn advocaat was aangevraagd, inmiddels ingewilligd door de Burgemeester van de betreffende gemeente.
Twee weken geleden heeft er het eerste gesprek met het Kerkbestuur plaatsgevonden (want ze waren ten alle tijde bereid tot een gesprek en........ ze waardeerden de positieve opstelling, blablabla............).
Zij erkennen dat mijn vader op een verkeerde wijze begraven is. En dan vervolgens komen ze met argumenten dat de begraafplaatsbeheerder de familie had willen tegemoet komen en nu geheel overspannen thuis zit. In ieder geval ben ik noch mijn vader tijdens zijn leven ingelicht over het feit dat het kerkhof, kort gezegd, te vol zou zijn.
Trouwens op dit kerkhof staan graven waar drie mensen in begraven zijn, zelfs graven waar nog een vierde persoon begraven wil worden.
Er is nu afgesproken dat er een erkend bedrijf eerst komt sonderen of er links in het graf genoeg plaats is en of het graf diep genoeg is.
Volgens het natuursteenbedrijf zou er links genoeg plaats zijn, maar goed laat het maar een onafhankelijk bedrijf doen.
Daarna heeft het kerkbestuur voorgesteld, dat als er links meer plaats is, maar niet diep genoeg, mijn vader naar links wordt op geschoven (dus niet dieper) en dat het graf dan meer opgehoogd wordt met grond, zodat de gehele grafsteen behoorlijk hoger komt te staan dan momenteel al het geval is. Ik voel hier totaal niet voor.
Ik vraag me trouwens af of dat mag. In eerdere berichten van u las ik dat een kist minstens 65 cm onder het maaiveld geplaatst moet worden. Of is het ook zo, dat als er maar 65 cm grond op de kist ligt, ongeacht of deze grond een stuk boven het maaiveld komt te liggen. Bovendien had ik begrepen dat er tussen twee kisten 30 cm grond behoort te liggen (want volgens het kerkbestuur was de kist van mijn moeder nog voor een groot gedeelte intact). Als dat alles zo juist is dan komt de grafsteen dus echt op een heuveltje te liggen?
(Mijn advocaat zou het ook nakijken, want in de wet op lijkbezorging staat volgens ons niet specifiek het maaiveld genoemd, wel tenminste 65 cm grond.)

Ik wil dat mijn vader op een wettelijk diepte en recht in zijn graf komt te liggen.

Eerlijk gezegd wil ik dat mijn beide ouders dan maar herbegraven worden, liefst in hetzelfde graf.
Zoals u al eerder schreef: een zeer vervelende actie, maar wel een correcte oplossing. Het zal dan nog een heel getouwtrek worden wie dit gaat betalen. Ik in ieder geval niet, het had ook meteen goed gebeurd kunnen zijn.

Ik hoop dat ik het allemaal een beetje duidelijk heb kunnen schetsen voor u.

Misschien kunt u mij al een antwoord geven over wat de wet nu precies zegt betreffende diepte- en maaiveld.

Meneer van der Putten, ik zal u verder op de hoogte houden en wil u bij deze nog hartelijk bedanken voor al uw antwoorden en adviezen.
Zonder dit alles was ik nooit zover gekomen.

Met vriendelijke groeten,

(naam bij redactie bekend)

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben blij voor u met deze ontwikkelingen.

Over uw concrete vraag: in artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging staat dat er tussen graven 30 cm aarde moet zijn (onder, boven en links/rechts). En met 'graven' wordt meestal 'kisten' bedoeld, maar als een graf al wat ouder en de kist derhalve (groten)deels verteerd is, is het wat moeilijk om van kisten te spreken, want die zijn er dan niet meer. Boven de bovenste kist in een graf moet een laag aarde van 65 cm zijn. Ik schrijf inderdaad wel vaker dat de kist 65 cm onder het maaiveld moet liggen, maar dat is feitelijk niet helemaal correct. Als je een heuveltje maakt, kan een kist ook hoger liggen.

In uw geval is het de vraag of je een heuveltje moet accepteren. Ik meen persoonlijk van niet. Als je een 2-persoons graf neemt, moet de eerst overledene zo diep begraven zijn, dat er voldoende ruimte is voor de 2e kist en de wettelijke tussenliggende laag aarde van 30 cm en de bovenste laag van minstens 65 cm.
Nou is het onzin om op 1 of 2 cm te letten, maar als e.e.a. in het voorstel van de parochie er op neerkomt dat het monument bijvoorbeeld op een heuveltje van ongeveer 20 cm komt te liggen, dan lijkt mij dat niet acceptabel. Ik zou het persoonlijk niet accepteren. Het is het gevolg van een fout bij het begraven van de eerst overledene en voor die fout is het parochiebestuur verantwoordelijk. Ik zou dan zelf het dieper herbegraven van de eerst overledene eisen, waardoor de 2e kist er wel op de juiste diepte in kan en uiteindelijk het monument ook normaal geplaatst kan worden.
Maar goed, u moet natuurlijk zelf beslissen wat u accepteert en wat niet.

Ik hoor graag t.z.t. nog de uiteindelijke oplossing.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

24 februari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >