Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstrekken gegevens persoonskaart


29 maart 2005

Vraag nummer: 3790  (oude nummer: 5782)

Vraag: verstrekken gegevens van persoonskaart
Een mevrouw vraagt bij ons om een opgraving van haar waarschijnlijke moeder. Zij kan dit nergens bevestigd krijgen. Ik heb als beheerder van de begraafplaats in Almelo bij het nazoeken van rechthebbenden de persoonskaart gezien van de waarschijnlijke moeder met daarop de gezochte gegevens. Navraag bij ambtenaren van Burgelijke Stand leverde niets op, want als blijkt dat er iets aan de hand is durft niemand mij te vertellen hoe te handelen en beroept iedereen zich op de privacy.
Mijn vraag: Kan ik, of de ambtenaar van Burgelijke Stand de gegevens verstrekken aan een dochter van mevrouw X, over de gegevens die op de persoonskaart staan van mevrouw X die voor 4 jaar terug is overleden.

Antwoord:

Geachte heer,

De persoonskaart valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er moet een verordening en/of reglement zijn waar in staat wie waarom welke gegevens krijgt. En als deze situatie er niet onder valt, mogen de gegevens niet vertrekt worden.

Een ander punt is dat er een openbaar register is van de begraafplaats. Dat betekent dat iedereen kan vragen (en een antwoord behoort te krijgen) wie waar begraven is. Een mevrouw mag vragen waar een andere mevrouw begraven is. Iemand mag ook verlof vragen voor een opgraving. Maar dat verlof voor een opgraving moet wel gemotiveerd worden. U weet dat het algemeen beleid is dat er tussen 2 maanden en 10 jaar na de begrafenis alleen in zeer bijzondere omstandigheden verlof kan worden verleend. Dat is althans het advies van de VROM-inspectie.

Ik zie in uw vraag het probleem eigenlijk niet, want ik zie niet dat de persoonskaart hier een rol in speelt.
(Wellicht moet u mij dadelijk anders gewoon even bellen.)

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE