Verschillend beleid op algemene begraafplaatsen toegestaan?


26 oktober 2010

Vraag nummer: 7719  (oude nummer: 16122)

Onze gemeente beschikt over 2 algemene begraafplaatsen. Op begraafplaats A kan de gemeente al haar wettelijke taken invullen en hier wordt volgens dezelfde standaardnorm voor grafbedekkingen etc. begraven.
Begraafplaats B bestaat uit 3 delen. Deel 1 is monumentaal en daar vinden enkel bijzettingen plaats. Deel 2 heeft deels monumentale graven en verder veel van de norm afwijkende graven. Deel 3 is ingericht conform de norm van begraafplaats A.
De gemeente wil het karakter van begraafplaats B overeind houden en op deel 2 afwijkende begraven blijven toestaan , deel 1 en deel 3 blijven zoals ze nu zijn.

vragen:
Mag de gemeente begraafplaats B enkel openstellen voor eigen inwoners.
Mag de gemeente op begraafplaats B hogere grafrechten heffen dan op A en mag de gemeente op B verschillende tarieven toepassen op de verschillende delen. Zo ja, mag op deel 3 van B ook een hoger tarief worden toegepast dan op A omdat de uitstraling van B mooier maar de exploitatie ook duurder is dan A, terwijl de begraafmogelijkheden feitelijk gelijk zijn.

Bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat kan allemaal.
Verschillende voorwaarden en verschillende tarieven voor verschillende begraafplaatsen en voor verschillende gedeelten van een begraafplaats zijn zeker mogelijk.
Men moet het alleen duidelijk en juridisch sluitend in de beheersverordening en in de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn