Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplicht om de kerkdienst te houden bij kerk v.d. begraafplaats?


6 februari 2007

Vraag nummer: 4611  (oude nummer: 8807)

Wanneer iemand op een RK kerkhof zijn nicht komt begraven – die verder geen lid van de parochie is maar rechthebbende weet dat dat geen grond is om begraving te weigeren omdat rechthebbende mag bepalen wie er in zijn graf begraven wordt – mag kerkhofbestuur dan eisen dat bij de begraving daar dan wel de kerkdienst wordt gehouden?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou niet weten op grond van wat een parochiebestuur zou kunnen eisen dat in hun kerk de kerkdienst wordt gehouden.

Vaak zijn dit soort vreemde eisen het gevolg van het niet goed regelen van zaken door de parochie. Waarschijnlijk wil de parochie enige inkomsten aan de begraving ontlenen. Dat is op zich niet onredelijk, als men bedenkt dat men binnen de RK kerk geen vaste kerkbelasting kent of andere vaste inkomsten heeft. Men moet de inkomsten ontlenen aan giften, collectes, bijdragen bij trouwen en rouwen zoals bij een kerkdienst. Mogelijk rekent men voor een begrafenis alleen de kosten van het grafdelven en geen component voor de vaste lasten van de kerk. En die inkomsten wil men dan waarschijnlijk krijgen door de 'verplichting' in deze kerk een dienst te houden.

Het is niet onredelijk dat de parochie ook enige inkomsten zoekt, maar op deze wijze mag en moet men het niet regelen. Men kan het juridisch wel correct regelen als men andere tarieven gaat voeren, namelijk die voor een begrafenis met kerkdienst en die voor een begrafenis zonder kerkdienst. En dan maakt men de laatste optie 10,- goedkoper dan de eerste. Men verplicht mensen dan tot niets, maar kan toch een tarief hanteren waarbij men een deel van de algemene kosten van de kerk verdisconteert.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >