Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergunning voor onderhoud aan grafkelder?


13 december 2010

Vraag nummer: 7776  (oude nummer: 16256)

Geachte heer Van der Putten,

Allereerst mijn complimenten voor de dienst die u via deze website biedt. Ik ben werkzaam bij een kleine gemeente en ik zie me soms gesteld voor vragen over de begraafplaats waarop ik als bestuursrechtjuriste geen direct antwoord weet. Uw website heeft me al geregeld uit de brand geholpen! Daarvoor mijn dank.

Helaas kan ik dit keer het antwoord niet vinden in de veel gestelde vragenlijst.

Op onze gemeentelijke begraafplaats moet onderhoud worden gepleegd aan een grafkelder. De rechthebbende heeft aangegeven dat onderhoud te willen laten uitvoeren. Er is echter zeer recent (ong. 8 maanden geleden) een overledene in het graf bijgezet. Welke regels hebben wij (als gemeente) nu in acht te nemen? We zijn overigens blij dat het onderhoud gaat plaatsvinden en willen het vanzelfsprekend graag toestaan maar wel met inachtneming van de regels. We vragen ons dan ook af of we iets moeten regelen zoals een verlof (vergunning?) voor het (tijdelijk) verplaatsen van de in de kelder aanwezige lichamen. Ook kunnen we ons voorstellen dat er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden omdat er wellicht nabestaanden van de naastgelegen graven zijn die bezwaren hebben?
Hopelijk kunt u ons hierbij helpen.
Graag hoor ik uw reactie.

Vriendelijke groet,
Manja van der Weit, gemeente Beemster.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dank voor uw compliment.

Onderhoud aan grafkelders komt natuurlijk met enige regelmaat voor. Ik adviseer altijd om dit type onderhoud te zien als beheer van een graf, wat valt onder de bevoegdheid en normale taak van de beheerder om de begraafplaats op orde te houden. Maar natuurlijk wel altijd met toestemming van en in goed overleg met de rechthebbende op een eigen of particulier graf. Een beheerder mag niet zonder toestemming van een rechthebbende een graf(kelder) openen of er iets aan veranderen. En een rechthebbende omgekeerd ook niet.

Inderdaad zullen de stoffelijke overschotten in deze kelder tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. Misschien is dat mogelijk in een andere ongebruikte kelder, dat zou mooi zijn. Of anders in een zandgraf, waarbij men de kisten en stoffelijke resten goed inpakt. Opslag in een gebouwtje of zo ligt minder voor de hand, tenzij het voor hele korte tijd, een of enkele dagen, is. Maar dat hangt van het type kelder en van het soort restauratie af.

Ik zie geen noodzaak of reden voor enige vergunning. Er is wel sprake van het uitnemen van lijken-in-de-zin-van-de-wet uit het graf, maar niet met het doel om ze elders her te begraven of om er DNA-monsters van te nemen zodat er ook (weinig maar toch) materiaal wordt weggenomen. Alles wat tijdelijk uit het graf gaat, gaat er later weer in. Waarbij men wel een beetje praktisch mag zijn en bijvoorbeeld half vergane kisten mag vervangen door nieuwe. Maar van de stoffelijke overschotten krijgt niets een andere bestemming. Dan zie ik geen reden voor een vergunning als bedoeld in artikel 29 Wlb.

Ik zou ook niet kunnen bedenken wat voor vergunning nodig zou zijn, gelet op de belangen van de rechthebbenden van buurgraven. Ook kan ik geen bezwaren van die rechthebbenden bedenken. Ja, angst dat er iets met hun graf gebeurt. Maar zij kunnen nooit een begraving in een buurgraf of plaatsing van een kelder tegen houden. Het restaureren van de kelder is ook alleen maar gunstig voor hen, omdat een ingestorte kelder van een buurgraf gevaarlijk of nadelig kan zijn voor hun graf(monument).
De mogelijkheid dat derden bezwaar kunnen hebben tegen werkzaamheden is natuurlijk geen reden om een vergunning te verlenen, zodat er iets is om bezwaar tegen te maken. De werkzaamheden zijn feitelijk van aard, er zijn geen rechtsgevolgen aan verbonden.
Natuurlijk moet men zorgvuldig werken en zonodig een buurgraf(monument) stutten. Maar dat heeft niets met vergunningen te maken, maar met zorgvuldigheid in het werk en voorkomen van schade.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE