Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergoeding teruggave graf


27 juli 2002

Vraag nummer: 844  (oude nummer: 1169)

Sat 22 januari 2000

Graag zou ik informatie van u ontvangen ten aanzien van, bij vererving verkregen grafrechten.

Na het overlijden van haar tante zijn de grafrechten van het graf, afdeling I, nummer 142 op de begraafplaats te Laren, gemeente Lochem overgeschreven op naam van mijn vrouw. Van de afdeling openbare werken heeft zij mondeling bericht ontvangen dat in dit graf 16 mensen kunnen worden begraven. Een schriftelijke opgave van de gemeente Lochem vermeldt dat er tot op heden 7 mensen begraven zijn. Het betreft een niet-gemetseld graf voor onbepaalde tijd.

Vraag: Als mijn vrouw de grafrechten voor de negen overgebleven graven terug geeft aan de gemeente, heeft zij dan recht op een vergoeding daarvoor?
Zo ja, wat zou deze vergoeding dan inhouden?

D. Swagerman

Antwoord:

Geachte heer Swagerman,

Als zo'n graf wordt teruggegeven aan de gemeente, bestaat geen recht op enige vergoeding. Ik heb, hoewel ik toch met heel veel begraafplaatsen en particulieren over dit soort zaken contact heb, ook nog nooit gehoord dat een gemeente er enige vergoeding voor gaf.Mensen willen er soms van af, omdat op zo'n graf, ook al is het voor onbepaalde tijd, toch verplichtingen rusten. Als de grafsteen bijvoorbeeld stuk gaat, is men verplicht om deze te herstellen; als men dit niet doet, vervalt het grafrecht op grond van wettelijke bepalingen.
Nog een ander punt. U zou er aan kunnen denken om het graf aan derden te verkopen. Meestal lukt dat echter niet. De meeste begraafplaatsen hebben in hun verordening een regeling staan dat een graf alleen mag worden overgeschreven op naam van directe familie, erfgenamen of een stichting die de belangen van de overledenen behartigt, maar niet op naam van een wildvreemde.
In termen van geld is zo'n graf dus waardeloos.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >