Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdienen aan grafrechten / begrafeniskosten


23 maart 2011

Vraag nummer: 24602  (oude nummer: 16579)

Geachte heer van der Putten,

Sommige gemeentes rekenen buitensporig hoge bedragen voor begraven, er wordt mijns insziens grof geld verdiend aan het leed van mensen.

Er is mijns insziens niet slechts sprake van kostendekking.

Is er wellicht een onafhankelijke instantie waar ik een klacht kan indienen?

Bij voorbaat bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een kwestie van hoe je het bekijkt. De crematoria zijn de winstmakers in de uitvaartbranche; bij de begraafplaatsen moet altijd geld bij. Wie meent dat 'grof geld' wordt verdiend 'aan het leed van mensen' moet zijn boosheid mijns inziens richten op de partijen die winst maken: de eigenaren van crematoria. Die rekenen onnodig hoge kosten. Waarom is in Nederland het cremeren 2 keer zo duur als in het buitenland?

De gemiddelde gemeente weet slechts een kostendekkendheid van ongeveer 50% te realiseren op de kosten van de begraafplaats. Dat betekent dat een gemeente bijvoorbeeld elk jaar 400.000,- aan kosten heeft, maar aan grafhuur en begraven slechts 200.000,- inkomsten krijgt.
Gemeenten publiceren de inkomsten en uitgaven in begrotingen en jaarrekeningen. Soms staan kosten en baten overzichtelijk bij elkaar, soms is het even zoeken.

Kerkelijke begraafplaatsen kunnen vaak lagere tarieven rekenen dan gemeentelijke, maar alleen omdat ze draaien op de inzet van vrijwilligers.

Dat neemt niet weg dat de kosten van een graf en van begraven hoog zijn. Begraafplaatsen en vooral het onderhoud ervan zijn nu eenmaal duur.
Althans, als het om eigen/particuliere graven gaat. Begraven in een algemeen graf is gemiddeld goedkoper dan een crematie.

Als u de kosten van begraven aan de orde wilt stellen, kunt u een brief schrijven aan de gemeenteraad van uw gemeente. De gemeenteraad is de instantie die over de hoogte van de tarieven beslist. Er is geen instantie die de besluiten van de raad moet goedkeuren of waar u klachten kunt indienen.
U kunt met klachten daarover ook niet naar de rechter. De rechter oordeelt niet over de hoogte van tarieven; daar is de politiek voor verantwoordelijk.

In onze 'gedecentraliseerde eenheidsstaat' (zoals Nederland staatkundig kan worden getypeerd) zijn de gemeente(rade)n de baas. Zij kunnen alles doen en laten, tenzij iets bij wet verboden of geboden is. Dat is bij de tarieven voor het begraven niet het geval.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE