Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoording gemeente teraardebestelling


7 september 2002

Vraag nummer: 1050  (oude nummer: 1385)

Fri Mar 24 11:59:54 2000

Geachte heer van der Putten,

N.a.v. mijn eerder gestelde vraag, of de teraardebestelling een verantwoordelijkheid is van de gemeente, waarbij tot nu toe gebruik werd gemaakt van een rijdende baar en zinktoestel, is contact met de gemeente opgenomen. Na een eerste afwijzing hebben wij het "ondeugende" plannetje naar voren geschoven, en ziedaar, een uitnodiging voor een gesprek voor de in de brief gestelde afloopdatum.
We weten (nog) niet hoe het gesprek zal aflopen, maar de bij ons levende vraag en de uiteraard door de gemeente te stellen vraag zal zijn: "Waar staat dat". De specialist bij de gemeente zal zeker de Wet op de Lijkbezorging hebben, maar die hebben wij ook. Dus: kort door de bocht:"Kunt u ons aanreiken waar wij de betreffende verantwoordelijkheid kunnen vinden"
Ik houd u graag op de hoogte van de afloop volgende week.

Met vriendelijke groet,

D.Th.Dalmolen en Zn. B.V.

D.Douma

D.Th.Dalmolen 050-5425962

Antwoord:

Fri Mar 24 14:10:15 2000

Geachte heer Douma,

Dank voor uw bericht. Het is altijd aardig als een vragensteller in deze rubriek (uw eerste vraag in deze zaak was van 10 februari 2000, onder het kopje Rijdende baar en zinktoestel') even de stand van zaken laat weten. Dan weet ik ook dat ik het niet voor niets doe (maar dat wist ik bij u toch wel).

Stel dat de gemeente zegt: "Dat kun je nou wel beweren, maar waar staat dat?"
Wel, het staat niet in de Wet op de lijkbezorging.
Het is ten eerste gewoon logica. Als een aannemer aanbiedt om een huis te bouwen, kan hij ook niet volstaan met het leveren van een stapel stenen en zeggen "Zoek het maar uit" en met "PS, neem zelf cement mee". Als u naar de dokter gaat, kan die ook niet volstaan met u een medisch handboek in de handen te duwen. Net zo min als een begraafplaats kan zeggen: "Je mag bij ons begraven, maar je moet het zelf maar doen." De begraving is haar verantwoordelijkheid. Er zijn wettelijke eisen voor diepte, er moet controle plaatsvinden welke persoon begraven wordt en op welke plek, want dat moet in de registers. Men mag dat niet zomaar aan een derde overlaten. Als iets fout zou gaan, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Maar ik kan ook wel wat aanwijzen. In artikel 2 van de beheersverordening van de gemeente Bedum staat dat burgemeester en wethouders het beheer over de begraafplaatsen uitvoeren. Begraving is natuurlijk gewoon onderdeel van het beheer.
Nu is de beheersverordening van Bedum van november 1984 en dus tamelijk oud. U weet dat in 1991 de wet is gewijzigd. Dat is aan Bedum voorbij gegaan. De meeste gemeenten hebben in 1991 of kort daarna een nieuwe beheersverordening vastgesteld. Bedum niet. Nu staan er - ik heb even globaal gekeken - in die verordening uit 1984 geen zaken die - op het eerste gezicht - in strijd zijn met de huidige wet. Maar, het is een summiere regeling en de actuele modellen van verordeningen van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn veel uitgebreider. In de meeste verordeningen (van gemeentelijke) en reglementen (van kerkelijke begraafplaatsen) in den lande staat dat een graf moet worden geopend en gesloten door of namens de beheerder. Dat soort details staat in Bedum nergens. Veel andere dingen die andere gemeenten uitgebreider/duidelijker geregeld hebben, staan niet in de oude, korte, verordening van Bedum. Als de gemeente zou zeggen: "Dat begraven doen wij niet, want het staat niet expliciet in de verordening", nou, dan doen ze het maar niet.
Maar ze kunnen ook niet aanwijzen dat het uw taak is om te doen.
Ik zou er maar eens fijntjes op wijzen wat het gevolg is, wanneer u een kist aanlevert op de begraafplaats en u die niet zou begraven en er toevallig een journalist in de buurt is. Die zou er iets over kunnen schrijven in de krant. Die zou telefonisch informatie kunnen inwinnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen of het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wel, dan ken ik al een agendapunt op de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad. Ik denk niet dat iemand het zover wil laten komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

24 maart 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >