Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ventilatie in keldergraf van mijn vouw


25 oktober 2020

Vraag nummer: 61837

Beste heer van der Putten,

Ik heb voor mijn overleden vrouw en mijzelf een Keldergraf gekocht op de begraafplaats bij het Xxxxxxxx kerkje. Heb verzocht om aan hoofd en voeteneind één afdekplaat er uit te laten zodat er enige ventilatie kan ontstaan zodat haar kist langer intact zal blijven .Dit heb ik ook in 2001 laten doen in de grafkelder van mijn zoon , 6 plaatsen naast het graf van mijn vouw.
De twee platen kunnen in de kelder blijven en worden gebruikt tzt als ik ben overleden. Dit is voor mij een gevoelige kwestie. Ik ben bouwkundige en heb hiermee de nodige ervaring opgedaan. U hebt hier naar zeggen van mevrouw Xxxxxxx (gemeente Xxxxxxx) negatief op gereageerd.
Onze wens wordt daardoor niet uitgevoerd.
Uit het verhaal van mw. Xxxxxxxx meen ik te begrijpen dat uw reactie is gebaseerd op verkeerde informatie .
Daarom wil ik graag telefonisch uitleg geven, en met u hierover van gedachten wisselen
Vriendelijke groet,
Xxxxx Xxxxxx
Mob: 06 00000000

Antwoord:

Geachte heer,

In mijn antwoord op vraag nummer 61704 'Openen grafkelder door nabestaande' ging ik er van uit dat het om een algemeen graf ging, vanwege de wens van circulatie. Omdat ik bekend ben met problemen op een bepaalde begraafplaats met grote algemene grafkelders waar de tussenbodems, waar de kisten op staan, ondeugdelijk bleken en de inhoud van kisten uiteindelijk op en door elkaar viel, waardoor opgravingen ernstig bemoeilijkt werden, leek mij het weghalen van afdekplaten geen goed idee. Bij algemene graven gaat het vaak om relatief grote complexen met luchttoevoer, wat bij particuliere kelders meestal niet aan de orde is.

Ik begrijp nu van u dat het om een particulier graf gaat. Dan kan het weglaten van afdekplaten waarschijnlijk inderdaad geen kwaad. Die kunnen dan geplaatst worden op het moment van een bijzetting.
Maar ja, dat speelt op het moment van de begraving, als het graf open is. Nu is het graf gesloten en dat is een andere situatie.

In alle gevallen is het zo dat de beheerder van de begraafplaats verantwoordelijk is voor de manier van begraven.

Of mijn reactie gebaseerd is op verkeerde informatie, is eigenlijk helemaal niet zo relevant: de beheerder is verantwoordelijk. Als de beheerder afdekplaten wil weghalen, kan dat, zolang er geen nieuwe kist op komt te staan. Als de beheerder dat niet wil doen, is dat zijn of haar beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u (uiteindelijk) naar de rechter stappen, maar ik denk dat u weinig kans maakt. Een beheerder zal uiterst terughoudend zijn in het openen en het aanbrengen van wijzigingen in een graf, uit piëteit voor de overledene.

Uw doel dat de kist langer intact zal blijven lijkt mij in een grafkelder gezien vanuit de optiek van de wetgever geen nastrevenswaardig doel. De bedoeling van begraving is dat alles vergaat. Niet alleen de overledene, maar ook diens kleding en de kist. Conservering is in de wet verboden. Dat geldt primair voor de overledene, maar misschien vindt een rechter dat ook voor de kist.

Maar daar kun je verschillend over denken. Ik geef op verzoek mijn zienswijze op een vraag. Zowel op de vraag van een beheerder, als op uw vraag. Maar uiteindelijk is het de beslissing van de beheerder. Het wisselen van gedachten daarover met mij verandert daar niets aan.

Ik denk dat als u deze wens had - en die had u blijkbaar al sinds minstens 2001 - u er goed aan zou hebben gedaan om zelf tijdig met de beheerder daarover overleg te plegen. U schrijft bouwkundige te zijn. Ik wil u best geloven. Maar u zult ook begrijpen dat het ongebruikelijk is en dat de manier zoals het gegaan is, misverstanden kan oproepen. Om een bijzondere wens via een derde te communiceren is bijna nooit een goed idee.

Het graf mag - zonder vergunning - nu niet meer open. U zou een vergunning tot opgraving van uw vrouw kunnen vragen aan de burgemeester. Dan kan het graf open. Ik vermoed dat de vergunning geweigerd wordt. Maar kan kunt u bezwaar maken en later zonodig naar de rechter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor medewerkers van gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >