Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitstel begraven / verbranden

23 december 2009

Vraag nummer: 7155 (oude nummer: 14637)

hoe is de regeling per 1 januari 2010 inzaken uitstel begraven en verbranden.

Antwoord:

Geachte heer,

Zie vraag 14492: 'Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010' in de subrubriek Vragen van uitvaartondernemers in de hoofdrubriek Overige onderwerpen.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&scat=71&id=14492&pid=1

Ook wijs ik graag op het artikel 'Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010' van mw mr K. Been, te vinden via Home/ Bibliotheek/ Artikelen en specials/ Consumentenzaken/ Overzicht wijzigingen Wlb.
http://www.uitvaart.nl/page_2092.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder