Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tijden van begraven (een dag geen begrafenissen aannemen)


31 maart 2005

Vraag nummer: 3797  (oude nummer: 5797)

Geachte heer van der Putten,

In de Beheersverordening begraafplaatsen staat dat in bijzondere gevallen door het college afweken kan worden van de in de verordening genoemde tijden van begraven en asbezorging. In de toelichting wordt o.a. aangegeven dat een bijzonder geval zich kan voordoen als de burgemeester toestemming heeft gegeven om een lijk binnen 36 uur te begraven en dat daarnaast spoed geboden kan zijn in geval van lijkvinding.

Onlangs hebben wij een verzoek gekregen om een evenement te houden nabij een gemeentelijke begraafplaats. In verband hiermee wordt in feite gevraagd of het mogelijk is de begraafplaats op die dag voor begrafenissen "te sluiten".
Onze vraag is: Zou -gelet op het bepaalde in de verordening- een dergelijk iets als "bijzondere geval" gezien kunnen worden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
J. Verhek

Antwoord:

Geachte heer Verhek,

Een interessante vraag. Want de regeling in de verordening is bedoeld om als gemeente voor derden regels te stellen voor de begraaftijden. Een familie/uitvaartondernemer kan geen begrafenis of asbus-bijzetting op andere dagen of andere tijden aanvragen (bijzondere gevallen daargelaten).

Maar de omgekeerde vraag - in feite uw vraag - is: moet de gemeente deze tijden dan ook altijd beschikbaar houden?
Ja en nee.
Je hoeft niet altijd alle tijden beschikbaar te houden. Het kan immers zo zijn dat een dagdeel of zelfs een hele dag al volgeboekt is en men op de begraafplaats geen mogelijkheid zien om meerdere graven tegelijk te graven, meerdere groepen mensen tegelijk te ontvangen in de aula etc. Dan houdt het gewoon op en moet men uitwijken naar andere dagen of tijden.
Maar mag je ook een hele dag 'sluiten'? Nee, dat mag niet. En waarom niet? Dat staat simpelweg in de wet. In artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging staat dat er elke dag begraven moet kunnen worden, behalve op zon- en feestdagen. Je mag dus niet een dag geen gelegenheid geven. Dit geldt althans voor gemeentelijke begraafplaatsen. Kerkelijke of andere bijzondere begraafplaatsen mogen wel een dag of een week of maand of zo lang ze maar willen, geen begrafenis aannemen.

Maar ik denk dat er feitelijk wel mogelijkheden zijn. De vraag is even waarom de begraafplaats even niet in gebruik zou moeten of mogen zijn. Is dat vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast of vanwege afsluiting van de toegangsweg voor een of ander evenement? Als het bijvoorbeeld om geluidsoverlast gaat, kan men de uitvaartleider waarschuwen dat die bepaalde dag niet geschikt is, vanwege te verwachten overlast. Als de toegangsweg is afgesloten, moet u wellicht zeggen dat men niet per (lijk)auto bij de begraafplaats kan komen, wat lastig kan zijn. waarschijnlijk zal men dan kiezen voor een andere dag. Maar als de familie per se wil, moet er elke dag begraven kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >