Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

SPOED begraven zonder (toestemming) rechthebbende


26 november 2002

Vraag nummer: 1659  (oude nummer: 2024)

Mon Nov 12 11:01:21 2001

Op onze begraafplaats is een begrafenis aangemeld voor woensdagochtend, overmorgen. Het gaan om een mevrouw, die bijgezet moet in het graf van haar man, die 8 jaar geleden overleed. De opdrachtgeefster is een dochter. Maar het graf staat op naam van een zoon. Met die zoon heeft de familie geen contact meer. Wij hebben vrijdag gezegd tegen de uitvaartverzekeraar dat wij niet kunnen begraven zonder toestemming van de zoon. De uitvaartverzekeraar oefent druk op ons uit om toch in dat graf te begraven. Hij vertelde en passant ook dat de zoon is verhuisd, maar ze weten geen adres. Dan hebben wij ook geen goed adres in onze administratie.
Wij willen niet begraven zonder toestemming van de rechthebbende. Moeten/kunnen we dat toch doen, of moet de familie een ander/nieuw graf nemen?

J.S.

Antwoord:

Mon Nov 12 12:58:23 2001

Geachte heer of mevrouw,

Zonder toestemming van de rechthebbende zou ik, als ik u was, nooit in een graf (bij)begraven. Het is een vorm van contractbreuk (u hebt bij grafuitgifte de rechthebbende beloofd dat hij en hij alleen mocht beslissen wie in dat graf begraven wordt) en als de rechthebbende bezwaar maakt, staat hij volkomen in zijn recht. Dan draait u op voor kosten herbegraving, nieuw graf etc. Om nog niet te spreken van alle trammelant er om heen.

Mijn eerste reactie is dat als de familie geen verklaring van de rechthebbende kan overleggen, er niet in dat graf begraven kan worden, hoe hard het ook is. De familie wist ook van tevoren dat het graf op naam van de zoon stond en kon bedenken dat eens dat dag komt dat moeder overlijdt en in dit graf bijgezet wilde worden en dat daar toestemming voor nodig is.

Als u niet zo hard en zakelijk wilt zijn, stel ik u voor om direct aan de zoon op het u bekende adres een aangetekende brief (ook per expresse, eigenlijk) te zenden, waarin wordt gezegd dat er op verzoek van de dochter in het graf begraven zal worden, wat logisch is omdat moeder bij vader terecht komt en dat u aanneemt dat hij hier mee instemt, tenzij u uiterlijk woensdag 09.00 uur anders van hem verneemt.

U gaf aan dat de zoon waarschijnlijk niet meer op dat adres woont. Dat is op zich niet zo erg; het is zijn risico dat hij zijn adreswijziging niet doorgeeft aan u en/of de familie. Maar dan moet u de brief toch versturen (maar wel even kijken of u in het bevolkingsregister niet snel het nieuwe adres na verhuizing kunt zien, anders is het flauw).

Dan zou ik als begraafplaats in het graf begraven, nadat de u van de dochter een ondertekende verklaring hebt. In die verklaring moet staan:
- dat zij opdracht geeft om in dat graf te begraven, waarbij zij uitgaat van de wens van moeder om bij vader begraven te worden;
- dat haar bekend is dat het graf op naam van haar broer staat;
- dat de begraafplaats namens haar aan haar broer toestemming tot begraving in het graf heeft gevraagd;
- dat als er geen reactie van de broer komt, stilzwijgende instemming wordt aangenomen, maar dat de begraving geschiedt voor haar rekening en risico;
- dat in het geval de broer (achteraf) bezwaar maakt en opgraving en herbegraving in een ander graf zou moeten plaatsvinden, nu of in de (verre) toekomst, zij de kosten van opgraving, een tweede begraving en een nieuw graf voor haar rekening neemt;
- dat zij ook bereid is om alle kosten van de begraafplaats die nu of in de toekomst uit deze aangelegenheid kunnen voortvloeien, zoals juridische bijstand, in hun geheel te vergoeden.
Eigenlijk zou ik vinden dat de brief aan de zoon door de dochter moet worden gestuurd, maar dan hebt u geen controle over verzending en de inhoud van de brief. Daarom zou ik er voor opteren dat de begraafplaats het zelf doet.

Waarschijnlijk komt de brief als onbestelbaar retour. Ik stel mij voor dat als de zoon er na woensdagochtend achter komt dat moeder in dat graf begraven is, er 2 situaties kunnen zijn:
1. of hij gaat alsnog akkoord (wat u dan liefst zwart op wit moet hebben; als hij niets wil tekenen maakt u een brief waarin u bevestigt dat hij mondeling of telefonisch met begraving instemde. Dan ligt er toch iets vast. Als hij dat ontkent moet hij weer reageren).
2. hij gaat niet akkoord. Wat dan? Dan kan hij van u als begraafplaats en/of zijn zuster (maar ik denk dat hij u uitkiest) eisen dat moeder elders wordt begraven. U kunt dan antwoorden dat u daar mee instemt, als hij een verlof van de burgemeester tot opgraving ex artikel 29 Wlb kan overleggen. Hij moet de zaak dan maar aan de burgemeester voorleggen. Al naar gelang of hij wel of geen verlof voor opgraving krijgt (hij moet het vragen volgens de wet, want hij is rechthebbende), gaat u wel of niet tot een herbegraving over op kosten van de dochter.

Enfin, ik denk dat een door de dochter getekende 'vrijwarings-verklaring' voor u zeer noodzakelijk is, om tot begraving te kunnen overgaan. Uiteraard vóór de begrafenis!! Oh ja, en ik zou ook de uitvaartverzorger mee laten tekenen als neutrale getuige.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 november 2001

TIP
Direct een spoeduitvaart regelen? Regel het op Spoeduitvaart.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >