Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schepje zand op kist bij begrafenis

11 juni 2003

Vraag nummer: 2294 (oude nummer: 2746)

Wed, 11 Jun 2003 17:16

Hallo,

Ik heb een opdracht van school gekregen over begrafenissen. Ik moest uitzoeken wat de betekenis is van het schepje zand op de kist bij een begrafenis is. Dus nou vraag het: Waarom wordt er een schepje zand op de kist gegooid bij een begrafenis?

Ik hoop dat u mijn vraag spoedig kan beantwoorden en alvast bedankt!

Groetjes Kayleigh

Antwoord:

Beste Kayleigh,

Het spijt me, maar ik weet het zelf ook niet.
Ik heb eens even verder op deze site gekeken (had je zelf ook kunnen doen) en vond bij 'Religies en Rituelen', bij de katholieke uitvaartgebruiken de volgende tekst:
"Bij het graf gaat de priester aan het uiteinde van het graf staan en staat een lid van de parochie met een kruis aan het hoofdeinde. In stilte bewierookt en zegent de priester het graf. De nabestaanden en belangstellenden staan om het graf heen terwijl de dragers de kist laten dalen. Vervolgens bidt de priester het Onze Vader en strooit hij een schepje aarde op de kist met de woorden 'Gij bent stof en tot stof zult gij wederkeren. De nabestaanden en andere aanwezigen kunnen vervolgens ook een schepje aarde op de kist strooien."

Het heeft dus blijkbaar te maken met de terugkeer van het lichaam in de schoot van moeder aarde, als stoffelijke rest.

Overigens is het niet altijd zo dat er schepjes zand op de kist worden gegooid. Soms worden ook wel bloemen of bloemblaadjes op de kist gegooid. En soms ook niets.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 juni 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder