Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade aan naburig graf (gebrek aan graflift; schade grafsteen).


16 oktober 2009

Vraag nummer: 6979  (oude nummer: 14091)

Geachte mevrouw, heer,

Op 15 oktober jl. heeft een uitvaart plaatsgevonden die ik geregeld en begeleid heb. Voor het plaatsen van de kist op het graf heb ik bij mijn rouwvervoerder vier dragers ingehuurd.
Toen deze de kist op de graflift wilden plaatsen, bleek deze niet goed afgesteld waardoor de kist bijna het graf in viel. We konden hem nog net houden. Het was afschuwelijk; met name voor de familie van de overledene.
Twee dragers vielen doordat ze hun evenwicht verloren.
Eén van hen viel tegen de staande steen van het naburige graf. Deze steen brak bij de sokkel af en viel om.
Het bestuur van het RK Kerkhof wil mij aansprakelijk gaan stellen voor de reparatiekosten van deze steen. Zij zijn namelijk van mening dat de lift ontkoppelde doorDAT de dragers vielen.
Ik weet dat de lift al een keer eerder zulke kuren heeft vertoond. Dat was bij een collegauitvaartonderneming.
Kunt u mij in dezen adviseren hoe te handelen?
Met een vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van wie is de lift en wie is verantwoordelijk voor het afstellen ervan? Daar ligt de kern van de vraag wie verantwoordelijk is voor de gevolgschade. Is er een huurovereenkomst waar in staat wie waar voor verantwoordelijk is? Wordt de lift gratis ter beschikking gesteld of zit dat in de prijs van het begraven?

U doet er goed aan om verklaringen van een of meer collega ondernemers op schrift te vragen, dat de lift eerder kuren vertoonde. Maar als u dat tevoren al wist, had u de lift zelf voor gebruik extra moeten controleren.
Eigenlijk had u de lift altijd moeten controleren. Maar als de verantwoordelijkheid voor de afstelling bij de beheerder van de begraafplaats ligt, is dat een secundaire verantwoordelijkheid. De primaire verantwoordelijkheid ligt dan bij de beheerder/houder van de begraafplaats.

Over wie viel en waarom men viel, kunt u ook de familie en de dragers om een verklaring vragen.
Als de verklaringen van andere ondernemers, de familie en de dragers uw verhaal ondersteunen, kunt u de aansprakelijkheid afwijzen.

Het is trouwens maar de vraag of de eigenaar van de begraafplaats u aansprakelijk kan stellen voor de schade aan het grafmonument. Het ligt meer in de rede dat de rechthebbende op het graf dat doet; die is de economisch eigenaar en belanghebbende. Maar die behoort - waarschijnlijk op basis van het beheersreglement van de begraafplaats - zijn monument ook goed te onderhouden. Een steen die afbreekt als men er tegen aan valt, roept de vraag op of er wel van een deugdelijke bevestiging sprake was. Een steen behoort niet meteen mee te kunnen geven en af te breken. Bij fors geweld krijg je natuurlijk alles kapot, maar een valpartij is geen grof geweld. Stenen behoren zo stevig te staan dat ze niet omvallen als iemand er tegen aan leunt of er tegen aan valt.

Eigenlijk zit het zo in elkaar dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor een 'goed' grafmonument en dat het bestuur van de begraafplaats de rechthebbende moet/kan aanspreken op een - nu nieuw - gebrek aan het monument. De rechthebbende kan u als opdrachtgever van en verantwoordelijke voor de dragers aanspreken op de veroorzaakte schade.
Het is maar de vraag of de houder van de begraafplaats u kan aanspreken. Die is wel juridisch eigenaar van de steen, maar dat werkt eigenlijk andersom. Namelijk dat zij aansprakelijk is als de steen was omgevallen op een drager.
Maar goed, dit is juridische muggenzifterij. U mag er van uitgaan dat de houder van de begraafplaats u aansprakelijk stelt als zaakwaarnemer van de rechthebbende.

Een praktische invalshoek is ook de vraag hoe hoog de schade is. Als het om een klein bedrag gaat loont het de moeite niet om er veel tijd in te stoppen en kan men er beter maar zo snel mogelijk van af zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >