Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Religie en wens eeuwigdurende graven


1 november 2004

Vraag nummer: 3421  (oude nummer: 4865)

Meneer van der Putten,

Op de site heb ik informatie gelezen over verschillende religies en hoe zij om gaan met de dood. Ik heb echter een vraag waarvan ik het antwoord niet heb kunnen vinden:
Zijn er religies waarbij het een 'eis' is dat de overledene wordt begraven in een graf dat eeuwigdurend is uitgegeven? Ik weet dat dit bij Joden het geval is, maar zijn er nog meer religies waarbij dit aan de orde is?
Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Algemeen bekend is dat het ook de Islamitische wens is om graven eeuwigdurend in stand te houden. Maar bij elke geloof komt ook de vraag om de hoek kijken: hoe strikt is men in de leer? En wat is de leer precies?
Veel Islamieten laten zich helemaal niet per se in een eeuwigdurend graf begraven. Die zijn er nu eenmaal bijna niet en men past zich aan die situatie aan. Ik herinner me daar wel eens wat uitgebreider met een Pakistaanse meneer over gesproken te hebben, een paar jaar geleden, en die keek er heel praktisch tegen aan. Hij paste zich gewoon aan de lokale situatie aan en keek ook naar de kosten. Is het er niet of is het erg duur, jammer dan. Gewoon als de meeste mensen dus.
Ik ken ook wel Joodse mensen die geen prijs stellen op een eeuwig graf.
Ik ken anderzijds ook katholieke mensen - toevallig sprak ik vandaag een Surinaamse meneer die dit graag wilde - die wel een eeuwig graf wensen.
En in bepaalde protestantse kringen leeft deze wens ook heftig.

Ik ben geen theoloog en kan niet zeggen voor welke geloven het een eis is dat een graf eeuwigdurend wordt uitgegeven. Ik kan ook niet zeggen hoe hard die 'eis' is. Ik constateer wel dat mensen van diverse geloofsgroepen er verschillend over denken. Een hele harde lijn is er niet. Waarschijnlijk zullen er gemiddeld bijvoorbeeld meer Joden dan Katholieken zijn die graag een eeuwig graf wensen. Maar wat moet je met die wetenschap?

Ik zie aan uw emailadres dat u van een gemeente bent. Het is ook de vraag wat de overheid met dit soort dingen te maken heeft. Religieuze groeperingen met specifieke wensen kunnen die wensen realiseren door zelf een begraafplaats te gaan exploiteren. Het is geen overheidstaak om religieuze overtuigingen mogelijk te maken. Nee wacht, dat schrijf ik wat ongenuanceerd. Het is wel een overheidstaak om het mogelijk te maken dat mensen hun wensen kunnen realiseren, dat er geen belemmeringen zijn. Dat is gerealiseerd door in de wet te zetten dat ieder kerkgenootschap zijn eigen begraafplaats mag hebben. Maar het is geen overheidstaak om ieder mens een graf dat geheel is afgestemd op diens religieuze wensen, aan te bieden. Dat is althans mijn mening en zo zie ik ook bestaande wetgeving. Van mij mag iedereen een paars vierkant graf als de religie van die mensen een paars vierkant graf propageert. Maar dat kan men op de eigen begraafpolaats doen; het is geen gemeentelijke taak op paarse vierkante graven op gemeentelijke begraafplaatsen aan te bieden. Het is anderzijds ook niet verboden om als gemeente ook eens een paar paarse vierkante graven aan te bieden. Maar dat is coulance, géén verplichting.

Zie in vergelijkbare zin recent vraag 4758: 'Islamitisch gedeelte en verordening' in de sub-rubriek Begraven: Verordening / reglement.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >