Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regels afdichten graf


17 april 2007

Vraag nummer: 4770  (oude nummer: 9184)

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een vraag over het sluiten van een graf. Staat er ergens iets beschreven/zijn er regels over het sluiten van een graf. Moet dit aansluitend aan de begrafenis of mag het graf ook nog een paar uur open zijn. Er is bij ons een begraafplaats waar het graf pas wordt gesloten aan het einde van de dag. (dit i.v.m. de werktijden van de grafdelver) het grafdelven is zijn bijbaan. Het graf wordt afgedekt met een kleed door onze dragers.
Wij (uitvaartonderneming) vinden dit niet kunnen. Nabestaanden willen vaak na het condoleren en koffiedrinken nog even naar het graf.
Wij hebben dit aangegeven bij het bestuur van de (kerkelijke) begraafplaats, ze willen er niks mee doen als wij niet kunnen aantonen dat het zo niet kan mag.
In afwachting uw reactie/mening.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen regels voor het sluiten van een graf. Het graf mag ook een paar uur open zijn of provisorisch afgedekt zijn met planken. Dat mag zelfs dagen. Ik ken alleen een voorbeeld van al weer vele jaren geleden dat - ook op een kerkelijke begraafplaats - een graf ruim een maand lang alleen afgedekt was met planken, wat de weduwe (m.i. terecht) erg stoorde. Zij heeft toen geklaagd bij de gemeente en die heeft gebeld met de pastoor en toen werd het graf dicht gegooid. Men hield het (algemene) graf te lang open voor volgende begravingen.

Ik meen zelf dat men onderscheid moet maken tussen het gedeeltelijk sluiten van een graf door de kist af te dekken of het helemaal zichtbaar zijn van de kist. Ik kan me voorstellen dat op grote begraafplaatsen waar men wekelijks 2 of 3 bijzettingen in een algemeen graf heeft, men niet elke dag het graf helemaal tot het maaiveld afdicht en dan 1 of 2 dagen later weer deels uitdiept. Dat men er dan tijdelijk een degelijke afsluiting op legt, lijkt me logisch. Maar wel pas nadat de kist eerst met een laag aarde van minstens 30 cm is afgedekt, zodat het graf klaar is voor de volgende begraving.

Dat men echter standaard een graf pas geheel of deels sluit aan het einde van de dag, zodat wanneer er 's ochtend een begraving plaats heeft gevonden, de kist de hele middag open en bloot in het graf staat, lijkt mij ook ongewenst. Een wettelijk gebod of verbod is er niet; de wetgever regelt niet alles in detail, maar vertrouwt op het gezond verstand van mensen. Soms ten onrechte, maar dat is een andere zaak.
Ik zie ook vaak dat nabestaanden na het condoleren en koffiedrinken nog even naar het graf willen. Zien dat het graf gesloten is of wordt, geeft dan rust. Dat het graf open is, is onrustig. Ik vind de houding van het kerkbestuur in deze toch wel erg laks.

Een kleed over het graf leggen is een halfslachtige maatregel. Ik begrijp uw goede bedoeling, maar het is natuurlijk geen echte oplossing.
Er is ook nog een ander risico; wanneer het graf niet gedicht wordt of met stevige planken of een aluminium plaat afgedekt wordt, kan er ook nog iemand in het graf vallen als hij te dicht bij de rand staat. Dat heeft consternatie, maar bij een diep graf kan iemand ook nog een been breken of er misschien zelf ook niet meer uit komen. Men kan zelfs bedolven raken als dan een wand inzakt. Je moet er toch niet aan denken dat dit met een kleinkind van de overledene gebeurt. Het is soms gewoon gevaarlijk en dat moet je altijd voorkomen.

Ik denk dat dit een kwestie is om dan eens met de gemeente contact over op te nemen. De gemeente heeft, zoals het in ouderwetse termen heette, 'de politie over de begraafplaatsen'. Vroeger stond dat uitdrukkelijk in de oude gemeentewet. Nu staat het niet meer uitdrukkelijk in de Gemeentewet genoemd, maar het principe is wel gebleven. Dat is ook gezegd door de regering bij het wijzigen van de Gemeentewet. De gemeente moet toezicht houden in het belang van de openbare orde en van de volksgezondheid. Dat een graf onnodig lang open blijft, lijkt mij in strijd met de openbare orde, want iedereen kan dan in het graf springen en de kist openen. Dat willen we niet. Zolang het graf niet gedicht is, is het ook niet wettelijk beschermd. Het schenden van een graf is strafbaar, maar als een graf niet gedicht is, is het schenden van de kist niet strafbaar! Met het niet dichten van het graf heeft de (straf)wetgever geen rekening gehouden. Het meenemen van de overledene is wel weer strafbaar.
Ik denk dat de gemeente dan maar eens een briefje naar het kerkbestuur moet sturen dat het toch echt de bedoeling is dat een graf na het plaatsen van een kist wordt gedicht en dat het urenlang open liggen van het graf strijdt met de openbare orde en onnodig gevaarzettend is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >