Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Probleem contract graf niet diep genoeg

11 juli 2016

Vraag nummer: 46768

wij hebben een contract afgesloten voor een driepers. graf
Op de dag van de 1e begrafenis blijkt dat het graf niet diep genoeg en dat zou worden opgelost. Bij de 2e begrafenis blijkt dat dat niet is gedaan en nu kan er geen derde persoon bij zodat er een nieuw graf moet komen. Cremeren voor de 3e pers. (zodat hij er toch bij kan) is geen optie.
Kunnen wij de grafdelver of de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen ? Graag uw advies hoe dit op te lossen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wie is 'wij'? Bent u 1) van het bestuur van een kerkelijke of andere bijzondere begraafplaats, of bent 2) u rechthebbende van het graf of anderszins nabestaande?

1.
Als u bestuurder van een begraafplaats bent en de grafdelver heeft de opdracht - om een 3-diep graf te graven - niet goed uitgevoerd, dan kunt hem hem aansprakelijk stellen voor alle directe en indirecte schade.
Als het gaat om een eigen graf, moeten de eerder begraven kisten (tijdelijk) worden uitgenomen en opnieuw dieper worden begraven. Daar is vergunning van de burgemeester voor nodig, die de grafdelver moet aanvragen omdat het per slot zijn fout was.
U kunt de grafdelver een termijn stellen waarbinnen u wilt dat alles wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld 2 weken. Als het dan niet is opgelost, laat u het een ander bedrijf uitvoeren, op kosten van het eerste bedrijf. Wil dat bedrijf niet betalen, neemt u een advocaat in de arm.
De opdrachtgever van een begrafenis is hier niet verantwoordelijk voor, tenzij hij zelf de grafdelver in de arm heeft genomen, maar dat is niet waarschijnlijk. Als u de opdrachtgever van de grafdelver bent, bent u verantwoordelijk.

2.
Als u rechthebbende van het graf bent, stelt u de houder van de begraafplaats (kerk of gemeente) aansprakelijk. En dan geldt hetzelfde. U stelt de houder aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade.
Als het gaat om een eigen graf, moeten de eerder begraven kisten (tijdelijk) worden uitgenomen en opnieuw dieper worden begraven. Daar is vergunning van de burgemeester voor nodig, die de begraafplaatshouder moet aanvragen omdat het per slot zijn verantwoordelijkheid was.
U kunt een termijn stellen waarbinnen u wilt dat alles wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld 2 weken. Als het dan niet is opgelost, dreigt u met rechtsmaatregelen en neemt u een advocaat in de arm.

Overigens merk ik op dat u zelf ook wel een steek hebt laten vallen. U bent niet nagegaan en u hebt niet gecontroleerd of en hoe de grafdelver zijn verzuim eerder heeft opgelost. Bij een zaak als deze is het wel zaak de vinger aan de pols te houden.

Maar nu lijkt mij directe en harde actie nodig. Hoe langer het duurt hoe moeilijker het wordt om dit verzuim te herstellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder