Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plattegrond met grafnummers


24 augustus 2009

Vraag nummer: 6805  (oude nummer: 13630)

is de gemeeente (eigenaar) van een begraafplaats verplicht op verzoek van familie van een overledene evt een plattegrond van de grafnummers van de begraafplaats beschikbaaar te stellen.

bvd XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De eigenaar van een begraafplaats is niet verplicht om een plattegrond met grafnummers van de begraafplaats beschikbaar te stellen.

Artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging luidt echter:
1.
De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn.
2.
Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.

Dat betekent dat de houder (eigenaar) van de begraafplaats aan de hand van gegevens in de administratie op verzoek moet zeggen waar een bepaalde overledene begraven is. Dat kan men doen aan de hand van een grafnummer en een plattegrond met dat nummer. Dat is het meest makkelijke. Maar ook door te zeggen dat men dan het 5e graf van links aan het 3e pad van achter moet hebben. Men hoeft geen plattegrond van de hele begraafplaats te hebben en te geven.

Gewoonlijk heeft de beheerder van een begraafplaats voor eigen gebruik wel kaarten van de begraafplaats. Die zijn nodig om te kunnen bepalen welke graven waar liggen. Maar die kaarten zijn meestal te groot en onhandelbaar om in hun geheel te fotokopiƫren. Dat hoeft men dan ook niet te doen.

Veel wat grotere begraafplaatsen hebben overigens wel plattegronden voor bezoekers. Ook op internet zijn steeds meer plattegronden van begraafplaatsen te vinden die men zelf kan printen. Maar dat is service van een gemeente. Men is er niet toe verplicht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >