Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Pachter graf, toegang kerkhof en erfdienstbaarheid


9 mei 2011

Vraag nummer: 24670  (oude nummer: 16702)

Geachte mr. Van der Putten

De RK Kerk heeft aan de ene zijde van het kerkgebouw op het eigendom van een vóór een gedeelte van het kerkhof gelegen perceel een “erfdienstbaarheid van opvaart, bestaande in het recht om over een strook ter breedte van circa drie strekkende meter zoals op de aan deze akte te hechten, door comparanten voor akkoord getekende situatietekening schetsmatig is aangegeven door het blauw gearceerde vak te komen, te gaan en te rijden van- en naar de openbare weg (Kerkstraat) naar en van het heersend erf (Kerkhof) , zullende de kosten van onderhoud (eventuele bestrating of erfverharding) geheel komen voor rekening van de eigenaar van het heersend erf, welk recht van erfdienstbaarheid is gevestigd “om niet” en voor onbepaalde tijd, terwijl partijen ter berekening van de overdrachtsbelasting, verklaarden dat de waarde van voormelde erfdienstbaarheid is gewaardeerd op nihil.”
(aldus acte vestiging erfdienstbaarheid)

De RK Kerk heeft aan de andere zijde van het kerkgebouw een voetpad naar het kerkhof in eigendom en in gebruik.
Er wordt over deze erfdienstbaarheid geprocedeerd door de eigenaar van het dienende erf tevens buurman van het kerkgebouw aan de ene zijde. De eigenaar van het dienende erf, tevens buurman van het kerkgebouw heeft de toegang tot het kerkhof, waarop de erfdienstbaarheid rust met een hek afgesloten: reden waarom in kort geding een beslissing is genomen dat de buurman, eigenaar van het dienende erf 10 sleutels van dit hek de RK kerk ter hand moest stellen om het kerkhof middels de daartoe dienende hulppersonen (grafdelver, hovenier maar ook de vuilophaaldienst) te verzorgen. De kerk mag daarentegen niet de vuilcontainer ledigen op het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust. De vuilophaalwagen mag niet stilstaan op het dienende erf. De bodemprocedure hierover loopt nog.

Nu doet zich het volgende voor: het voetpad, eigendom van de RK Kerk aan de andere zijde van het kerkgebouw, is ( tijdelijk) gestremd t.g.v. een aanbouw aan het bestaande kerkgebouw.

Er zijn nu twee vragen:
1 / Mag ik, als pachter van een graf op het kerkhof en met mij alle pachters van graven op hetzelfde kerkhof, gebruik maken van de toegang aan de ene zijde van het kerkgebouw, zijnde de toegang tot het kerkhof belast met de erfdienstbaarheid dus over het dienende erf dat door de eigenaar van het dienende erf is afgesloten en van welk hek de RK Kerk 10 sleutels zijn toegewezen bij kort geding.
2 / Zou het kunnen dat de rechter in de bodemprocedure mij en met mij alle pachters van een graf of graven, waardoor wij belanghebbenden zijn geworden in de procedure rond de litigieuse erfdienstbaarheid zouden moeten worden gehoord.

Gaarne vernam ik uw visie in dezen.

Hoogachtend,

Th. Wedemeijer

Antwoord:

Geachte heer,

Ik durf er niets over te zeggen.
Bij erfdienstbaarheden is het zo dat van belang is wat er over op papier staat, maar ook hoe er feitelijke gedurende lange tijd invulling aan is gegeven.

Als de kerk wegens bouwwerkzaamheden de toegang tot het kerkhof verspert, zal zij een oplossing moeten vinden om het kerkhof te bereiken. Maar u hebt het over 'stremmen', wat nog iets anders is dan versperren. Moeilijk bereikbaar zijn is iets anders dan niet bereikbaar zijn.

Ik zie geen reden waarom de rechter u en andere rechthebbenden op graven in de bodemprocedure zou moeten horen. Een rechtszaak is tussen 2 partijen en niet met en tussen allerhande derden. Alleen als een van beide partijen zou menen dat het zinvol is om uw mening in het geding te brengen, kan men dat doen. Maar dat kan ook schriftelijk. Als u zelf meent dat uw belangen geschaad worden, kunt u zonodig zelf een rechtszaak beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >