Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overdekte ruimte op begraafplaats verplicht?


23 december 2003

Vraag nummer: 2759  (oude nummer: 3631)

Geachte mr. W.G.H.M. van der Putten,

In hoeverre is een gemeente te verplichten om een ruimte op de begraafplaats te creeeren die voldoende groot is om alle nabestaanden/belanghebbenden een plek te bieden.
Kan hierbij door de burger gewezen worden op het feit dat de begraafrechten e.d. dusdanig hoog zijn, c.q. gestegen zijn. Dat de gemeente in deze haar taak ook dient te weten. Is wanneer bijv. de huidige aula te klein is, het inhuren van een tent een plicht van de gemeente. Zie ook het inhuren van een tent/overkapping bij een begraving e.d. of is dit al een taak van de begr.ondernemer e.e.a. te bespreken met de opdrachtgever, zijn de de familie.

Hoogachtend,
met vriendelijke groet,
A. Haak
GB gem. Terneuzen

Antwoord:

Geachte heer Haak,

Geen enkele gemeente of kerkelijke houder van een begraafplaats is verplicht om een overdekte ruimte, aula of andere voorziening voor het houden van een uitvaartplechtigheid of een condoleance te hebben. En al helemaal niet om 'aanvullend' een tent of overkapping te huren als het te verwachten gezelschap groot is.

Als de gemeente wel een aula heeft, is het een eigen keuze van nabestaanden of ze van die aula gebruik willen maken of niet. En als ze de aula te klein, te groot, te oud of te lelijk vinden, gaan ze maar naar een buurthuis, een kerk of een feestzaal. Het huren van een tent of overkapping is een particuliere keuze, waarbij het ook de vraag is of de gemeente er wel mee akkoord mee wil gaan dat een tent op haar begraafplaats wordt opgericht. Als er bijvoorbeeld haken in muren of terrassen zouden moeten worden geslagen of andere beschadigingen zouden zijn, zou ik er als gemeente geen toestemming voor geven.

Overigens hebben de meeste begraafplaatsen in den lande helemaal geen aula of een andere verblijfsvoorziening. Er zou veel te weinig gebruik van worden gemaakt vanwege het relatief kleine aantal begrafenissen op een doorsnee begraafplaats. Op de gemiddelde begraafplaats is zo'n ruimte nooit kostendekkend te exploiteren.
Juist om de begraafrechten niet totaal de pan uit te laten rijzen, moet men geen voorzieningen op een begraafplaats hebben waar maar heel incidenteel gebruik van wordt gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE