Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opvang beheerder en zinktoestel (Arbo-regels)


2 februari 2002

Vraag nummer: 706  (oude nummer: 713)

Mon Apr 26 15:23:38 1999

Als een uitvaart is aangevraagd op een gemeentelijke begraafplaats, mag men dan verwachten dat een uitvaartstoet wordt opgevangen aan het begin van de begraafplaats en wordt begeleid door de beheerder van de gemeente tot aan het graf. Is deze ook verantwoordelijk voor het laten dalen van de kist. Dient ook de gemeente als eigenaar van de begraafplaats te zorgen voor een zinktoestel? Deze vraag wordt gesteld ivm het feit dat veel plaatselijke uitvaartverenigingen zelf een zinktoestel hadden. Nu er allerlei arbo-eisen worden gesteld alsook de vragen van verantwoordelijkheid naar voren komen, vraagt men zich af of de gemeente, als verantwoordelijk beheerder, niet moet zorgdragen voor een zinktoestel en een beheerder.

Antwoord:

Geachte heer

Dat een uitvaartstoet aan het begin van de begraafplaats wordt opgevangen door de beheerder en tot naar de plaats van het graf wordt geleid, is in veel plaatsen gebruikelijk. Maar niet overal. Soms is er niet eens een beheerder of iemand anders van de begraafplaats aanwezig.
Het voorgaan naar het graf is een kwestie van hoffelijkheid en vaak ook praktisch als een uitvaartleider, die de stoet voorgaat, op de betreffende begraafplaats niet goed bekend is. Strikt nodig is het niet.
Wel nodig is het - in mijn ogen - dat altijd iemand aanwezig is die namens de begraafplaats de papieren controleert en die later ook toezicht houdt op de werkzaamheden rond het graf. Helaas is dat niet altijd het geval.

Of de beheerder verantwoordelijk is voor het dalen van de kist, is een genuanceerde zaak. Enerzijds is hij verantwoordelijk voor alles wat het begraven aan aangaat. Anderzijds zijn er praktische problemen en de wensen van nabestaanden. Soms laten de dragers (van de uitvaartverzorger) de kist zakken, soms familieleden. Wie verantwoordelijk is wanneer er iets fout gaat, hangt af van de omstandigheden. Stel iemand valt in het graf. Als dat door eigen onoplettendheid is, is dat geen verantwoordelijkheid van de begraafplaats. Als het komt doordat de wanden van het graf niet goed zijn gestut, dan wel.

Er is mijns inziens geen verplichting van een begraafplaatshouder om een zinktoestel of graflift, waarmee de kist in het graf kan dalen, aanwezig te hebben. Anderzijds is het natuurlijk wel nuttig en veilig, ook vanuit arbo-perspectieven. Ik heb nooit gehoord dat het een arbo-eis is, maar ik moet bekennen met die materie maar beperkt bekend te zijn.

Het zal u bekend zijn dat de NUVU, de vereniging van erkende uitvaartondernemers, druk doende is met arbo-zaken. Dat is natuurlijk een goede zaak. De NUVU heeft ook de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (de LOB) vorige maand gevraagd om een aantal raakvlakken van elkaars werkzaamheden tegen het licht te houden. Dat gaat de LOB ook doen, is onlangs in het bestuur afgesproken. En dan komen vragen als de uwe zeker aan de orde.

mr W. van der Putten

26 april 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >