Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opnieuw begraven op oud kerkhof


12 november 2004

Vraag nummer: 3461  (oude nummer: 4931)

Op het oude kerkhof in Thesinge wordt niet meer begraven, wel ruimte, hoe kom ik er achter of er nog begraven mag worden. In het Gem. archief geen duidelijkheid.
hopelijk kunt u mij verder helpen. Bij voorbaat hartelijk dank. p. huisman.

Antwoord:

Geachte heer Huisman,

Op veel oude begraafplaatsen is het zo dat het begraven vanzelf minder en minder is geworden, totdat de begraafplaats geheel in onbruik is geraakt. Formeel is het dan nog steeds een begraafplaats, waar je bij wijze van spreken vandaag gewoon kunt begraven.

Als ik eigenaar van de begraafplaats was (parochie, kerkvoogdij of stichting) en ik zou de begraafplaats weer in gebruik willen nemen om er of incidenteel of regelmatig te begraven, dan zou ik het volgende doen.
Ik zou eerst nagaan in het eigen archief van mijn parochie, kerkvoogdij of stichting, of er een stuk is waaruit ononstotelijk blijkt dat de begraafplaats gesloten is. Dat moet een eigen besluit van het eigen toenmalige bestuur zijn. Als dat niet het geval is, zou ik de gemeente schrijven en vragen of de begraafplaats gesloten verklaard is. En om, indien dat het geval is, dan een copie van een besluit mee te sturen.
Als niemand stukken heeft of kan vinden, mag u er van uit gaan dat de begraafplaats gewoon direct gebruikt kan worden.

Ik zou het trouwens niet zomaar vragen, anders hoor je eerst een half jaar niets en daarna als je een keer belt is het "Tja, tjonge, we weten het niet" en dan schiet je er niets mee op, en krijg je nooit duidelijkheid.
Ik zou (als ik u was) schrijven dat we de wens hebben om weer op de begraafplaats te gaan begraven, dat volgens ons de begraafplaats wel in onbruik is geraakt maar nooit formeel is gesloten of gesloten verklaard. Dat wij op een termijn van bijvoorbeeld twee maanden (ik zou dan altijd een concrete datum noemen, als ik vandaag zou schrijven per 15 januari 2005 bijvoorbeeld) weer begravingen willen toestaan, maar dat we voor de zekerheid even bij de gemeente willen nagaan of inderdaad de begraafplaats niet gesloten is verklaard. Dat we nu met de voorbereidingen bezig zijn en dat als de begraafplaats toch gesloten is we dat graag per omgaande doch uiterlijk 1 januari 2005 vernemen.
Hoort u niets, dan kunt u rustig uw gang gaan. Maar als je geen datum noemt en geen actie aankondigt, kun je soms jaren wachten.

Stel dat de begraafplaats toch ooit gesloten verklaard is, is dat geen ramp, want dan kan hij heropend worden. Dan moet het kerkhof weer als begraafplaats worden aangewezen door de raad (artikel 40 Wlb).

Als de begraafplaats weer gebruikt zou gaan worden, moet u natuurlijk wel zorgen dat u een goed reglement hebt en goede overeenkomsten en dergelijke. En dat er geen technische problemen zijn zoals te kleine grafmaten. Een andere vraag is of er nog rechten op oude graven rusten en wat die inhouden. Het zou natuurlijk mooi zijn als er weer wat geld binnen kwam voor onderhoud. Ik ken uw kerkhof niet, maar tegenwoordig wordt voor het behoud van oude kerkhoven ook door bijvoorbeeld de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangeraden om ze zo veel mogelijk in gebruik te houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >