Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openen grafkelder t.b.v. werkzaamheden


3 oktober 2005

Vraag nummer: 4065  (oude nummer: 6579)

Geachte heer Van der Putten,

In het verleden zijn in onze gemeente familiegrafkelders aangelegd/uitgegeven. Hierin zijn meerdere personen bijgezet. In één van de grafkelders heeft in november vorig jaar de laatste bijzetting plaatsgevonden. Omdat de kelders nogal oud zijn en de begraafplaats in een waterrijk gebied ligt, staat er regelmatig water in de kelder en wil de rechthebbende de kelder graag laten "opknappen". De vraag van de rechthebbende is of de kelder geopend kan worden zodat hierin een soort stelling wordt geplaatst waarin de kisten gezet kunnen worden. Tevens zouden ze graag zien dat de stoffelijke resten van een bijna uit elkaar vallende kist opnieuw in een nieuwe kist worden gedaan zodat deze bijgezet kan worden in de stelling. Onze vraag is kunnen wij hier op dezelfde wijze mee omgaan als bij een opgraving/herbegraving. Dus: omdat de laatste bijzetting in november 2004 heeft plaatsgevonden advies inwinnen bij de regionale inspecteur van de volksgezondheid. Bij positief advies met verlof van de burgemeester het graf openen en de werkzaamheden door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren. Ook vragen wij ons af of er voor kisten die in een kelder worden geplaatst speciale voorschriften/adviezen zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw advies.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik ben geneigd om het technisch verbeteren van de situatie van de kelder te zien als een beheersdaad (van de houder van de begraafplaats), waar geen verlof van de burgemeester voor nodig is, omdat geen opgraving en herbegraving elders plaats vindt. Het kortstondig uitnemen van kisten zie ik niet als een probleem. Ook het omkisten niet.
Ook als het 'opknappen' op verzoek van de rechthebbende is, eventueel uitgevoerd door derden, geschiedt het onder verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats.

Ik trek maar de vergelijking van het verlof tot opgraving van een overledene uit een vol graf, waar de overledene onderop ligt. Dan moeten de andere kisten ook tijdelijk even wijken. Voor dat wijken is op zichzelf geen vergunning nodig. Niet het roeren van een graf is vergunningplichting, maar het (definitief van deze plaats) wegnemen van stoffelijke resten die elders worden herbegraven. Alleen voor de weggenomen kist en resten is vergunning nodig, niet voor het verplaatsen van de overige kisten.

Kortom, als de houder van de begraafplaats meent dat hij deze ingreep in de kelder kan verantwoorden, mag het zonder vergunning. Nee, ik moet het anders zeggen: dan is gewoon geen vergunning aan de orde want doet zich geen vergunningplichtige situatie voor.

Er zijn ook speciale voorschriften voor de kisten. Maar ik zou een stelling wel zo maken, dat als de kisten zouden vergaan, de botten op die stelling zouden blijven liggen en niet alles op één grote hoop op de bodem van het graf valt. Ik zou een soort rooster met niet al te grote openingen gebruiken. Iets wat ook niet al te snel roest, per slot is het vochtig in de bodem. Ik zou ook een koperen plaatje aan de kisten bevestigen om te weten wie waar in ligt. Koper, opdat het niet roest. Per slot moet nauwkeurig worden aangeduid in het register van een begraafplaats welke overledene waar begraven is. Als kisten in een willekeurige volgorde in een kelder worden herplaatst, is van de buitenkant niet duidelijk wie wie is en waar ligt. Koperen plaatje helpt dan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >