Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openbaarheid gegevens graf


3 juli 2008

Vraag nummer: 5541  (oude nummer: 10999)

mijn nicht wil begraven worden in het graf van haar ouders. De ouders hebben een eigen graf en zijn meer dan 20 jaar overleden. Toen ik de gemeente Ermelo verzocht of dat mogelijk was, dus begraven van mijn nicht in het graf van haar ouders, kreeg geen informatie op grond van de opvatting dat i.v.m. de bescherming van persoonlijke gegevens geen informatie wordt verstrekt. Mijn nicht is niet in staat zelf deze informatie in te winnen omdat zij zwakbegaafd is.
Is deze weigering rechtmatig van de gemeente Ermelo ?

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zie niet in waarom de gemeente op deze vraag geen antwoord zou kunnen of willen geven. Instellingen moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, maar dit zijn geen persoonsgegevens, dit is gewoon feitelijke informatie. In het belang van een direct belanghebbende, uw nicht.

Als de gemeente blijft weigeren om informatie te geven, zou ik het schriftelijk vragen. Men moet dan schriftelijk antwoord geven. Als er geen inhoudelijk antwoord komt, kunt u een klacht indienen.
Misschien heeft de gemeente een ombudscommissie of een klachtencommissie, die de klacht dan kan behandelen.

U kunt zelf ook nagaan of er mogelijkheden zijn. U kunt in de verordening of uitvoeringsregelingen lezen voor hoeveel personen een graf bestemd is. Als het voor 3 personen is, is er dus nog plaats. Als het een 2-persoons graf is, is het de vraag of het graf geschud zou kunnen worden.

Ik heb het even voor u nagekeken op de site van de gemeente. Vond daar het 'Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en grafbedekkingen' van 2005. In artikel 3 lid 4 staat: "De eigen graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste drie lijken". Er lijkt dus ruimte te zijn voor uw nicht.
Dan kan er echter het praktische punt zijn dat uw oom en tante in de bovenste 2 lagen van het graf begraven zijn, zodat zij eerst 1 of 2 verdiepingen lager moeten 'verhuizen' voordat een nieuwe kist in het graf geplaatst kan worden. dat is echter een uitvoeringsprobleem dat op het bordje van de gemeente ligt. Men moet in een 3-persoons graf zo begraven, dat er ook werkelijk ruimte voor 3 personen is. En anders moet men op eigen kosten de kisten of resten verplaatsen.

In principe lijkt het mij dus mogelijk. Maar het is verstandig om het de gemeente schriftelijk te laten bevestigen. En als men geen antwoord wil geven kunt u een klacht indienen. Op de site van de gemeente staan de mogelijkheden voor klachten ook genoemd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >