Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Omgewaaide bomen


28 juli 2005

Vraag nummer: 3918  (oude nummer: 6280)

Wij hebben in onze gemeente twee 100 jaar oude bomen staan op een graf, deze zijn bij een storm omgewaaid. Mijn vraag is of deze bomen die op het graf staan nu juridisch eigendom zijn van de gemeente of van de particulier?
Hierbij moet worden opgemerkt dat in onze gemeente geen termijn staat voor het aantal jaren dat een graf verhuurd wordt.

Groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Het is met deze bomen net als met een (ander) grafmonument: de gemeente is als eigenaar van de begraafplaats ook juridisch eigenaar van de bomen. Voor zover die bomen schade hebben aangericht aan andere graven, passanten etc., is de gemeente aansprakelijk. Niet voor de schade aan het graf zelf.
De vervolgvraag is of de gemeente die schade kan verhalen of doorschuiven naar de rechthebbende op het graf. Dat hangt af van wat er in de oude grafakte en de beheersverordening staat en of het graf nog wel een rechthebbende heeft natuurlijk.

Zie de vele vragen uit de periode eind 2002 en 2003 over eigendom van grafmonumenten in de sub-rubriek Grafsteen / monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE