Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe graven te lang/breed


18 november 2002

Vraag nummer: 1589  (oude nummer: 1954)

Wed Feb 7 15:57:58 2001

Mijne heren,

Namens onze kerkhofcommissie wil ik graag de volgende vraag aan u voorleggen.

De rechthebbenden van het oude gedeelte van ons kerkhof zullen later dit jaar aangeschreven worden met de vraag of zij de grafrechten van de door hen gehuurde graven wensen te verlengen. Dit in verband met het aflopen van de rechten per 1-1-2003. Wij verwachten dat er een groot aantal verzoeken tot verlenging zullen binnenkomen en daarnaast denken wij dat een aantal graven geruimd kan worden.

Wij komen hierbij voor het volgende probleem te staan. Wij zullen er rekening mee moeten houden dat de nieuwe graven langer en breder zullen moeten worden. De afmetingen van de kisten zijn langer. U kunt zich voorstellen wat er dan gaat gebeuren. Tussen de oude graven komen nieuwe graven met andere afmetingen. De grafstenen komen dan schots en scheef te staan. De paden zullen verlegd moeten worden omdat het ene graf langer is dan het andere, enz. enz.

Wellicht kunt u ons adviseren en een mogelijke oplossing aandragen.

K.H. Donkervoort

Antwoord:

Wed Feb 7 23:45:59 2001

Geachte heer,

Terzake geldt het voorschrift in artikel 5 (lid 1 en lid 3) van het Besluit op de lijkbezorging (te vinden op de pagina Professionals van deze site) dat de afstand tussen de graven (horizontaal) en tussen de kisten (verticaal) ten minste 30 cm moet zijn. Ik krijg wel vaker de vraag wat de breedte van een graf is of moet zijn. Dat is de breedte van een kist plus die 30 cm. Een totale breedte van graven kan zo'n 80 tot 90 cm zijn; minstens 100 cm is ideaal maar niet altijd realiseerbaar.

Ik kan me voorstellen dat de kisten ook wat langer zijn dan vroeger. Als de grafvelden aan de krappe kant zijn, is het geen probleem om ze desnoods 10 tot 20 cm als het ware in het pad in te graven. En dan de kisten zo ver mogelijk naar het hoofdeinde van het gat plaatsen. Dat een kist 10 cm onder een pad 'uitsteekt' is geen probleem. Het is niet verboden om over (het voeteinde van) een graf te lopen. Met staande kopstenen is er geen enkel probleem. Zerken hoeven niet exact midden boven een kist te liggen en ze hoeven een graf niet 100% te bedekken (anders zouden staande stenen verboden zijn, nietwaar?).
Zerken kunnen een beetje naar boven liggen, desnoods kan het voeteinde van de kist er iets onder uit steken. Wel zult u zonodig dan wat zand aan het voeteinde moeten aanvullen i.v.m. verzakking. Er is geen enkele reden om de grafstenen schots en scheef te laten staan of liggen. U kunt gewoon de huidige rooilijnen blijven aanhouden.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 februari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE