Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet overeenkomstig wens begraven


6 november 2003

Vraag nummer: 2622  (oude nummer: 3336)

Geachte mr. W.G.H.M. van der Putten,

De wet schrijft voor dat overeenkomstig de wens van de overledene gehandeld moet worden, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Op onze begraafplaats is een graf waarvan de rechthebbende zowel mij als administrateur, de huisarts en de begravenisondernemer, kenbaar heeft gemaakt dat hij in dat graf begraven wil worden. Na het overlijden van zijn vrouw, welke in het graf is begraven, heeft hij zich zeer druk gemaakt over het feit of hij hier ook in begraven zou worden. Een van zijn zonen wilde dit tegengaan, aangezien deze in de toekomst zelf in dit graf begraven wil worden. [Er is op korte termijn nog maar een bijzetting mogelijk.] De relatie tussen hun beide was dan ook vere van ideaal. Nu heeft de zoon kontakt met mij opgenomen, met het verzoek de grafrechten op zijn naam te laten overboeken. Op mijn vraag wat de reden hiervan was, antwoorde hij dat zijn vader inmiddels is overleden, en op een geheel andere begraafplaats is begraven. Dus geheel tegen zijn wens in. Een rechthebbende heeft toch het recht om in zijn eigen graf te begraven kunnen worden, temeer dit bij diverse personen en instanties bekend was. De rechten op het graf zijn tot 2020 afgekocht, dus om financiele redenen kan er mijn inziens niet in strijd met zijn wens gehandeld zijn.

Nu is mijn vraag of u weet of er gelijkbare gevallen zijn geweest, en wat hiertegen gedaan is, of kan worden gedaan.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord,

Xx

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou de rechten op dit graf nu niet zonder meer overboeken op de zoon. Het is een ongeloofwaardig verhaal dat zijn vader overleden zou zijn en elders is begraven, en dan zeg ik het nog heel netjes.

Blijkbaar voorvoelde de vader iets dergelijks en heeft hij juist daarom u en anderen van zijn wensen in kennis gesteld.

Waarschijnlijk kunt u binnen de eigen organisatie van de gemeente (de burgerlijke stand) nagaan óf de vader inderdaad enige tijd geleden overleden is. Dan weet u dat hij tegen zijn wens in elders begraven is, maar daar kunt u niets aan doen. U bent geen executeur en ook niet anderszins in de positie om de wens van de vader (alsnog) uit te laten voeren. Wellicht is hij niet overleden en dan kunt u het verzoek om overschrijving weigeren.

Als de vader geen inwoner van uw gemeente is, kunt u hem ook opbellen of aanschrijven met de vraag of hij instemt met het verzoek tot overschrijving. Als hij reageert, leeft hij nog. U weet het antwoord al wel natuurlijk, maar zo, door het te vragen, speelt u het zuiver zonder partij te trekken.

Als de vader nog leeft, kan hij overwegen om het graf nu al over te laten schrijven op naam van een kind dat hij wél kan vertrouwen (of een andere persoon of neutrale instantie). Dat voorkomt dat vlak na het échte overlijden de zoon zich weer meldt en direct overschrijving van de rechten vraagt en daarmee de begraving blokkeert.

Als de vader inderdaad overleden en elders begraven is, moeten er meer kinderen zijn geweest die zijn wens genegeerd hebben. Als hij het u en de huisarts enz. heeft verteld, zal hij het zeker ook de andere kinderen hebben verteld.
Dat geeft een vervelend gevoel, maar moet dan als feit geaccepteerd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >