Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moslim begraven


2 februari 2002

Vraag nummer: 611  (oude nummer: 404)

Een islamitische kennis van mij heeft mij verzocht om eens na te gaan of je als moslim eigenlijk wel in Nederland begraven kon worden.Tot nNu toe had hij van zijn ouders alleen gehoord dat hij terug moest naar het land van herkomst.
Zijn "gewetensvraag" was de volgende : ik ben in Nederland geboren dus waar hoor ik nu begraven te worden ? Van kenissen en vrienden had hij alleen maar negatieve berichten gehoord zoals: na 10 jaar word het graf geruimd dus het is niet islamitisch.
Zijn woonplaats is Amsterdam.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zeker kunnen moslims in Nederland begraven worden. Veel begraafplaatsen, vooral in grotere plaatsen/steden, hebben ook speciale afdelingen op hun begraafplaats voor moslims, waar rekening wordt gehouden met de ligging van de graven naar het oosten. Ook is soms rekening gehouden met grotere/hogere afwijkende kisten dan voor 'gewone' Nederlanders gebruikelijk is.

Voor een kleine begraafplaats met weinig ruimte waar maar incidenteel een moslim aan zou kloppen is het wat moeilijk om aan specifieke wensen te voldoen zoals andere formaten of ligging. Je kunt moeilijk in een vaste rij 1 graf diagonaal aanleggen en daarmee de ruimte van 2 of 3 graven bezetten. Maar men probeert het vaak wel zo veel mogelijk. Overigens zijn veel Moslims bereid om zich ook naar Nederlandse maatstaven te richten, merken ik. Twee jaar geleden had ik te maken met een moslimgraf op een doorsnee RK begraafplaats in Eindhoven, waar de familie heel tevreden mee was.
Veel Moslims laten zich nog in het land van herkomst begraven. Dat heeft vaak er mee te maken dat men een grote binding voelt met 'thuis', net zoals er best veel Nederlanders in den vreemde zijn, die zich toch weer in Nederland laten begraven omdat men de familiebanden voelt. Voor komende generaties zullen die landen losser zijn.

Wat in Nederland nog niet bestaat, zijn begraafplaatsen uitsluitend voor Moslims, geleid en beheerd door Moslims. Net zoals je katholieke, hervormde en joodse begraafplaatsen hebt. Het zou best kunnen. Maar de Moslim-samenleving is erg versplinterd en niet erg goed en hecht georganiseerd, althans niet goed genoeg om dit te organiseren.

Het is niet juist dat graven na 10 jaar geruimd worden, althans niet allemaal. Er zijn in Nederland 2 soorten graven: algemene graven en eigen graven. Algemene graven zijn graven waarin men met vreemden samen begraven wordt. Deze graven worden inderdaad slechts voor 10 jaar uitgegeven en worden dan geruimd. Het is vooral een stedelijk verschijnsel en dan nog in het midden en westen van het land. In het zuiden, noorden en oosten komt het zelden voor. Eigen graven worden voor minstens 20 jaar uitgegeven, soms ook wel voor 50 jaar of langer, een enkele keer ook eeuwigdurend. Een eigen graf mag altijd verlengd worden, dat is wettelijk gegarandeerd. Men kan in Nederland eigenlijk altijd 'voor eeuwig' begraven worden, mits men maar regelt dat het grafrecht altijd verlengd wordt. Wat begraafplaatsen meestal niet meer willen, is dat graven in 1 keer voor 100 jaar of langer worden afgekocht. Dat gebeurde in het verleden wel, maar leidde tot verwaarloosde graven die niet werden onderhouden. Maar wel onderhouden graven kunnen dus in principe eeuwig in stand worden gehouden. Dat kan de familie zelf doen, maar mensen zonder nabestaanden kunnen het graf dan ook in handen geven van een stichting.

Er zijn bij mijn weten in Amsterdam geen begraafplaatsen die graven voor eeuwig uitgeven. Ik weet dat De Nieuwe Ooster graven voor 50 jaar uitgeeft, met recht op verlenging na die 50 jaar. Zodat nabestaanden er 60, 70, 80, of zelfs 200 of 300 jaar van kunnen maken, als ze willen. De begraafplaats Zorgvlied heeft ook speciale afdelingen voor Moslim-graven. Maar het is geen verplichting om tussen andere moslims te liggen, men mag natuurlijk ook een graf tussen Nederlanders of anderen kiezen en dat gebeurt dan ook. Bijvoorbeeld voor Chinezen is er ook een apart gedeelte, maar veel Chinezen liggen ook tussen Nederlanders en andere nationaliteiten/rassen.

Iedere begraafplaats is altijd bereid om inlichtingen te verstrekken over de mogelijkheden.

Met vriendenijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

------
Naschrift:

Zie over Islamitische graven en eeuwige grafrust:


Zie over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig ook:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >