Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Merkteken op graf verplicht?


10 januari 2011

Vraag nummer: 7813  (oude nummer: 16327)

Geachte heer v.d. Putten,

Indien een overledene begraven wordt, is het dan gezien vanuit de wet op de lijkbezorging verplicht om bij het genoemde graf een markering te plaatsen en te behouden met een locatienummer ?

Indien ja, en hoe indien deze begraafplaats gesloten is verklaard.

Hoogachtend,

A. Haak

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen verplichting om bij een graf een markering, bijvoorbeeld een paaltje, met een locatienummer te hebben en te houden.

In de Wlb, artikel 27, staat alleen dat de houder van een begraafplaats een register moet bijhouden van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn. Bijna alle begraafplaatsen gebruiken daar kaarten voor, al dan niet digitaal.
Men kan bij een graf ook een paaltje zetten, als hulpmiddel, om de locatie 'in het veld' makkelijk te herkennen. Maar noodzakelijk is het niet.

Of een begraafplaats gesloten is of niet, maakt geen enkel verschil. Alle regels die op begraven en begraafplaatsen van toepassing zijn, ook in een beheersverordening of beheersreglement, gelden net zo goed voor gesloten als voor niet-gesloten begraafplaatsen.
Sluiting van een begraafplaats houdt immers slechts in dat er op een begraafplaats geen lijken meer begraven mogen worden. Maar asbussen kunnen wel worden bijgeplaatst, er mogen wel nieuwe graven worden uitgegeven als herdenkingsplek en bestaande graven blijven uiteraard gewoon in stand.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE