Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag ik lijst met naam overledenen in informatiekast hangen


20 november 2002

Vraag nummer: 1612  (oude nummer: 1977)

Wed, 20 Nov 2002 15:29

Wij willen een veld graven ruimen. Eerst willen wij zoveel mogelijk mensen oproepen het grafrecht alsnog op naam te stellen. Mag ik de lijst met namen van de begravenen op dit veld publiceren in de informatiekast of kan dit niet met het oog op de privacy van de desbetreffende familie.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie er geen enkel probleem in om een naamlijst van overledenen op het publicatiebord in de informatiekast te hangen. Ik ken gemeenten die ze zelfs gewoon in de krant zetten. En waarom niet?
Men is vaak - mijns inziens - overdreven voorzichtig om 'de privacy' niet te schenden. Maar het schiet te vaak door.
Vergelijkt u het maar eens met de situatie dat er bordjes bij de graven staan. Dan kan ook iedereen lezen bij welk graf en welke overledenen nabestaanden worden gezocht. Nou en?
Het lijkt me een goede zaak om nabestaanden op te sporen en je kunt nu eenmaal niemand opsporen als je niet zou kunnen aangeven om wie het gaat.

Over de privacywetgeving in ons land wil ik nog wel een verzuchting kwijt. Vaak wordt gedacht dat het verboden is om informatie te verstrekken of om iets openbaar te maken. Dat is vaak ten onrechte gedacht. De Wet bescherming persoonsregistraties, waar het hier om gaat, bepaalt in hoofdlijnen alleen dat bekend moet zijn welke gegevens men van mensen heeft en aan wie die gegevens gegeven kunnen worden. Zodat betrokkenen zelf kunnen opvragen welke gegevens men van hen heeft en aan wie die verstrekt worden of kunnen worden. Zodat men ze kan controleren op juistheid.
Dat is alles.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

20 november 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >