Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Leges begraafrecht


8 oktober 2002

Vraag nummer: 1248  (oude nummer: 1592)

Tue, 8 Oct 2002 18:17

Is een Gemeente verplicht om gedetailleerd (een antwoord op alle vragen) een nota toe te lichten als daarom wordt verzocht en eventueel kopie├źn te overleggen ?

Welk recht of mogelijkheid heeft een crediteur bij een privaatrechtelijke aangelegeheid als voor hem/haar geen publiekerechtelijke rechtsgang openstaat ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag luidt zowel 'ja' als 'nee'.
Uiteraard moet een gemeente desgevraagd kunnen aangeven waar een nota op gebaseerd is. Als u bijvoorbeeld een nota 'begraafrechten' krijgt i.v.m. een begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats, moet duidelijk zijn waar het om gaat. Soms worden die kosten keurig gespecificeerd in grafrecht (huur), delven graf, luiden klok, gebruik aula etc., maar soms wordt 1 bedrag genoemd. Dat bedrag moet dan desgevraagd kunnen worden gespecificeerd.
Anders ligt het als men u bijvoorbeeld een nota voor de onderhoudsbijdrage van de begraafplaats stuurt of voor de lijkschouw van de gemeentelijke lijkschouwer van de GGD en u vraagt om onderliggende nota's van onderhoud of van de GGD. Die onderliggende kosten zijn niet relevant; de gemeente kan (en mag ook niet anders) rekenen wat er in de legesverordening staat. De gemeente hoeft ook niet gedetailleerd te vertellen wat ze voor dat onderhoud allemaal wel of niet doet, of hoe lang of hoe kort de lijkschouw was en wat het uurtarief van de lijkschouwer is. Om maar wat voorbeelden te geven. Het is dan voldoende als de gemeente naar de legesverordening en het vaste tarief verwijst.

De meeste bedragen die de gemeente in rekening brengt in verband met overlijden, de begraafplaats of het crematorium, zijn leges, ofwel belastingen. Als u het om een of andere reden niet met de factuur (formeel een belastingaanslag) eens bent, kunt u bezwaar maken en als dat niet helpt naar de belastingrechter stappen. Dat is een publiekrechtelijke rechtsgang.

Ik kan niet zoveel zaken bedenken waarbij geen sprake is van leges. Denkbaar bijvoorbeeld is de catering (koffie e.d.) bij gebruik van een aula. Of aan het leveren van beplanting voor op een graf. Dat soort zaken worden wel eens privaatrechtelijk in rekening gebracht en als u het daar niet mee eens bent, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Maar dat is dan iets wat u niet zelf kunt doen. De gemeente stuurt een rekening, u betaalt niet, en de gemeente maakt er een rechtszaak van (of niet, als ze besluit om het er bij te laten zitten). U kunt dan niet zelf een rechtszaak beginnen.

Verder is uw vraag te algemeen gesteld om een meer gedetailleerd antwoord te kunnen geven.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >