Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Leges achteraf bij verlenging huurtijd met terugwerkende kracht


2 februari 2002

Vraag nummer: 529  (oude nummer: 150)

U stelt dat een gemeente achteraf geen leges mag heffen voor verlenging huurtijd dus met terugwerkende kracht.
Dit ben ik niet met u eens. De belastingplicht vangt aan op het moment dat het verzoek wordt ingediend, m.a.w. op het moment van de aanvraag doet de periode niet ter zake maar de dienstverlening op het moment van aanvraag.
Immers in het arikel betreffende de heffing van de leges die in de gemeentewet staat vermeld, stelt dat een gemeente leges kan heffen voor de dienst die zij verleent.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik ben het niet met u eens dat de belastingplicht aanvangt bij het begin van de periode waar zij betrekking op heeft. De belastingplicht is er op het moment van de aanvraag.
Dan is het de vraag of die plicht terug kan werken. De aanvrager vraagt geen grafhuur met terugwerkende kracht. Hij/zij vraagt grafhuur met ingang van dat moment. De gemeente wil de periode met terugwerkende kracht in laten gaan. Dat is wat anders; mijns inziens ongeoorloofd.Op de datum van de aanvraag is er ook geen juridische titel voor terugwerkende kracht. De beheersverordening kent die mogelijkheid niet en de legesverordening ook niet; die kent alleen de mogelijkheid van verlening of verlenging van een grafrecht in datzelfde jaar. Een oud tarief hanteren voor de voorafgaande periode kan niet, want die legesverordening is ingetrokken. Het huidige tarief hanteren voor voorgaande jaren kan ook niet, want daar heeft het geen betrekking op.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >