Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis verhalen op de kinderen door gemeente


29 november 2002

Vraag nummer: 1780  (oude nummer: 2148)

Wed Feb 6 10:02:47 2002

onlangs is mijn vader overleden waarmee we naar de scheiding van mijn ouders geen contakt meer mee hadden wat hij ook niet wilde. Na het overlijden en de begrafenis waar we niets aan geregeld hebben of mee te maken hebben gehad stuurt de gemeente een rekening voor de kosten van de begrafenis. In eerste instantie werd er gezegd dat er wel ergens een potje voor dit soort gevallen was. Maar nu staan ze er op dat de rekening betaalt wordt. Wat kunnen we hier aan doen en wat zijn onze rechten. Ook hebben we afstand gedaan van de erfenis.

Antwoord:

Wed Feb 6 13:13:25 2002

Geachte heer of mevrouw,

Kort gezegd: de rekening is terecht.

Op grond van artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging mag de gemeente de kosten van de begrafenis verhalen op de kinderen, als de kosten niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden.
De kinderen hebben een wettelijke zorg- (en betaal)verplichting op dit punt. Overigens, net zoals dat ouders een dergelijke verplichting hebben ten opzichte van hun kinderen. Zou u zelf komen te overlijden en zouden de uitvaartkosten niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden, dan zou de gemeente bij uw ouders kunnen aankloppen.

Die zorgverplichting staat in het Burgerlijk Wetboek, in de artikelen 392-396 van Boek I. Artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging verwijst daar dan ook naar.

We zijn er in Nederland een beetje aan gewend dat als iemand niet kan of wil betalen, dat dan de overheid het wel doet. Welnu, voor de uitvaart en uitvaartkosten geldt dat de gemeente het uiteindelijk wel regelt als de familie niets doet (waar op zich soms best goede redenen voor kunnen zijn), maar dat de familie uiteindelijk moet betalen. En dat is dus wettelijk vastgelegd.

Uw situatie is natuurlijk niet uniek. Er zijn heel erg veel mensen in Nederland die om een of andere reden geen contact met ouders meer hebben. De wet houdt er geen rekening mee of men contact met zijn ouders onderhield en of men wel of niet een nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Dat doet er allemaal niet toe. Het zou in de ogen van de wetgever (te) makkelijk zijn als mensen maar schulden maken, familie er de handen van af houdt en de belastingbetaler voor de kosten opdraait. Dat wil men niet uitlokken.

De vraag of men de uitvaartkosten van ouders moet betalen is zo'n beetje de meest gestelde vraag in deze rubriek. Vooral in combinatie met de vraag hoe het zit als de ouders geen verzekering hebben. Zie het antwoord op de vraag 'Geen verzekering' van 18 januari 2002. In de zoekmachine kunt u ook trefwoorden opgeven als 'verzekeren', 'Burgerlijk wetboek', 'niet betalen kinderen' etc.

U kunt zich niet aan de kosten onttrekken. U kunt het natuurlijk wel proberen, maar als de gemeente naar de kantonrechter stapt (sinds 1-1-2002 de sector kanton van de rechtbanken), lopen de kosten voor u alleen maar op terwijl de rechter gelet op de wet niets anders kan doen dan u tot betaling veroordelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

6 februari 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >