Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kist door familie laten dalen mbv touwen


31 juli 2009

Vraag nummer: 6761  (oude nummer: 13511)

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een geschil met de gemeente die mij niet meer toestaat dat de familie zelf met behulp van touwen de kist in het graf laat afdalen. Zij is bang dat er brokken van komen. Ik vind het zelf laten dalen een meerwaarde bij het afscheid nemen en nodig familieleden daartoe uit.
Kan de gemeente de familie dit verbieden?

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het begraven op haar begraafplaats, ook als een ondernemer het feitelijk uitvoert.
De eigenaar van de begraafplaats mag zeker regels stellen hoe zij wenst dat begraven wordt.

Ik kan mij goed voorstellen dat u vindt dat het zelf laten dalen door familieleden een meerwaarde bij het afscheid nemen heeft.
Maar ik ken aan de andere kant ook de verhalen van beheerders van begraafplaatsen, dat onervaren mensen het touw niet meer kunnen houden, dat de kist in het graf valt of dat familieleden (voortijdig) in het graf vallen.
En vanuit dat perspectief kan ik het mij goed voorstellen dat de houder van de begraafplaats zulke taferelen wenst te voorkomen.

De gemeente heeft als eigenaar van de begraafplaats het recht om te verbieden dat onervaren familieleden dit soort werkzaamheden uitvoeren.
De praktijk is dat uitvaartondernemers de zorg voor het begraven uitvoeren, maar een houder van een begraafplaats kan bijvoorbeeld ook besluiten dat het feitelijke begraven geheel door personeel van de begraafplaats moet geschieden. En eisen stellen aan materieel, als derden zoals uitvaartondernemers het (mogen) doen.
De eigenaar van het terrein is eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE