Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Keuzevrijheid uitvaart en begrafenis


2 maart 2010

Vraag nummer: 7367  (oude nummer: 15291)

Een familie heeft behoorlijke onenigheid met de pastoor (enige priester in parochie) en ziet op tegen contact met hem bij een toekomstig overlijden van ouders of gezinsleden. Kan men eisen dat: het toedienen van het H. Oliesel, de uitvaartdienst, de voorbespreking en het begraven op de lokale kerkhof door een andere priester wordt ingevuld alsmede de keuze van de plaats van het graf op het kerkhof zonder inmenging van de pastoor plaatsvind?
Is de pastoor verplicht zijn kerkgebouw ter beschikking te stellen?
Staat zoiets beschreven in de Wet op de lijkbezorging of anderszins?
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite en Uw reactie.
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het toedienen van sacramenten e.d. is iets dat men ook altijd met een andere priester kan regelen.

Men kan ook best een uitvaartmis of uitvaartdienst door een andere priester of pastor laten verzorgen, maar die zal dan natuurlijk wel toestemming moeten hebben om dat in de parochiekerk te doen. Dat komt allemaal wel vaker voor en gaat gewoonlijk in goed overleg. Het komt zelden of nooit zo ver dat men in de sfeer van rechten en verplichtingen spreekt. Men moet alleen een priester of pastor vinden die het wil doen. Gewoonlijk heeft de eigen pastoor daar begrip voor en zal hij dat niet willen verhinderen. En als puntje bij paaltje komt beslist niet een pastoor maar het kerkbestuur (als eigenaar) over het ter beschikking stellen van het kerkgebouw.

Het ter beschikking stellen van de kerk moet natuurlijk wel in de agenda passen; men kan geen uitvaartdienst houden als er tegelijk al een andere uitvaartdienst of een trouwerij in de kerk plaats vindt.

Het kan ook een kwestie zijn om eens rustig met het kerkbestuur te bespreken. Want het kerkgebouw is geen eigendom van de pastoor, maar eigendom van de parochie.
Idem is de begraafplaats eigendom van de parochie.

Of men zelf een graf op het kerkhof kan uitzoeken is niet zeker. Op sommige begraafplaatsen kan men dat wel en op andere moet men een graf in de volgorde van uitgifte accepteren. Dat bespreekt men niet met de pastoor, maar met de beheerder van de begraafplaats. Dat is vaak een lid van het kerkbestuur. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn gewoonlijk beschreven in het kerkhofreglement. Dat wordt vastgesteld door het parochiebestuur, niet door de pastoor.

Dit soort zaken staat niet in een wet.

Als u problemen verwacht is het misschien verstandig om de kwestie vooraf te bespreken met het kerkbestuur, zonder de pastoor onnodig zwart te maken. (Bijna) iedereen zal er begrip voor hebben dat als de verhouding met de pastoor niet goed is, men graag een andere priester inschakelt. Dat levert normaal ook geen enkel probleem op.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >