Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is er een bepaalde relatie nodig om voor ”toevoeging” in aanmerking te komen


20 mei 2011

Vraag nummer: 24691  (oude nummer: 16734)

Geachte heer van der Putten,

Op 16 maart j.l. (vraag: 16552), hebt u mijn vraag behandeld omtrent de status van graven van mijn oud-tante, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank!
Indien er geen oplossing zou volgen, adviseerde u mij de zaak voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Helaas is deze begraafplaats niet aangesloten bij de L.O.B..
Als u toch nog een mogelijkheid ziet om tot oplossing van het probleem te komen, zou dat mij erg welkom zijn.
Ondertussen heb ik mij tot een advocaat gewend voor vrijblijvende informatie.
Nadat hij e.e.a. eerst nog wilde uitzoeken, mailde hij mij op 9 mei j.l. o.a. als volgt.

“Ik heb u doen weten géén verstand van grafrechten te hebben (overigens zou ik geen advocaat weten die hier wel verstand van heeft en ook u was al tot de conclusie gekomen dat expertise op dit gebied binnen de advocatuur eigenlijk niet te vinden is”). …………………..
“Naar mijn oordeel komt u overigens ook niet in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand op grond van de simpele reden dat u geen, dan wel onvoldoende belang heeft bij een procedure.
Het gaat immers niet om (graf)rechten voor uzelf maar om rechten van een reeds lang geleden
overleden oudtante”.
”Ik ben bang dat daarvoor door de raad voor Rechtsbijstaand geen toevoeging verleend zal worden. Daarnaast komt het mij voor dat de kans zeer groot is dat u in een aanhangig te maken procedure niet ontvankelijk verklaart zult worden. (wegens gebrek aan belang)
Mijn advies zou dan ook zijn het hoofd in de schoot te leggen”.

Hoewel ik waardering heb voor moeite die deze advocaat heeft gedaan, ( hij verricht geen werkzaamheden als “toegevoegd” advocaat), zou ik graag uw mening vernemen in deze.
Ik kan mij bezwaarlijk als grafrechthebbende aanmelden bij het kerkbestuur, omdat door gevraagde ondertekening van de grafakte, ik mij tevens akkoord verklaar met de inhoud van het betwistte reglement.
Het komt mij vreemd voor dat er een nauwe familieband nodig is, om verzekerd te zijn van het krijgen van recht na overlijden!
Anders is het maar te hopen dat er “iemand” voor je rechten opkomt.
Bovenstaande was bedoeld als informatie.
Vraag is: Is er een bepaalde relatie nodig om voor ”toevoeging” in aanmerking te komen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken de normen voor het toekennen van een 'toevoeging' niet. Het hebben van een voldoende groot (persoonlijk) belang lijkt mij wel een logische eis.
Maar het lijkt mij heel eenvoudig om voor u een persoonlijk belang te creeren, namelijk door de houder van het begraafplaats om de rechten op de graven te vragen. Als u de grafrechten krijgt, bent u direct belanghebbende. Maar ook als de rechten geweigerd worden, bent u belanghebbende.

Ik ken ook geen advocaten met expertise op het vlak van grafrechten. Ik heb echter wel meegemaakt dat advocaten, ook als zij op basis van een toevoeging werkten, op onderdelen mijn expertise inhuren. Ook rechtsbijstandsverzekeraars doen dat soms.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >