Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hulpmateriaal grafdelven


4 maart 2009

Vraag nummer: 6234  (oude nummer: 12411)

Het standpunt van ons parochiebestuur is dat wanneer een grafdelver opdracht heeft een graf te delven deze ook moet beschikken over goed materiaal, zoals oa ook een bekisting opdat het graf, zeker in zanderige grond, niet instort tijdens het delven.
Weet u hoe dat zit?
Behoort de grafdelver goed en veilig materiaal te hebben of behoort dat op iedere begraafplaats aanwezig te zijn?
Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het kerkhof. U bent eindverantwoordelijk voor het grafdelven en ook voor eventuele calamiteiten zoals het instorten van een graf of buurgraven. Dus u mag wel degelijk eisen stellen aan het deskundig en veilig werken van grafdelvers.

Het materiaal om goed en veilig te kunnen werken hoeft u als bestuur niet ter beschikking te stellen. U kunt eisen, gewoon als eigenaar van het terrein, dat iedereen die er komt werken het nodige materiaal meeneemt.
Maar aan alles zit een prijskaartje. Ik neem aan dat u het begraven en grafwerkzaamheden voor uw parochianen niet onnodig duur wilt maken. Als u zelf investeert in materiaal dat derden kunnen gebruiken, zal dat werk van derden waarschijnlijk iets goedkoper kunnen uitvallen omdat zij zelf niet met materieel hoeven te slepen. Maar dat is gewoon een economische rekensom. Wat dergelijk materiaal kost, of u het in de buurt zou kunnen opslaan, het aantal begravingen dat u hebt en of het verschil zou maken in de kosten van een grafdelver. Dat laatste kunt u navragen en dan kunt u plussen en minnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE