Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Houder van begraafplaats


25 maart 2009

Vraag nummer: 6336  (oude nummer: 12631)

In de wet op de lijkbezorging art 31 wordt aangegeven dat de houder van een begraafplaats over kan gaan tot ruimen.

Wie kan als houder worden gezien. Is dit de eigenaar van de gronden, de beheerder of de gemeente?

M vr gr
Berend Wouda

Antwoord:

Geachte heer,

De houder van de begraafplaats is de partij die de begraafplaats exploiteert.

Bij een gemeentelijke begraafplaats die de gemeente zelf exploiteert, wat gebruikelijk is, is de gemeente de houder.
De beheerder is de ambtenaar die met het beheer belast is. Deze kan inzake de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van de ruiming van individuele graven direct zijn eigen beslissingen nemen, maar bij grootscheepse acties zoals de ruiming van hele vakken, is meestal een besluit van burgemeester en wethouders nodig.

Stel dat een gemeente of een kerkgenootschap eigenaar van de begraafplaats is, maar de exploitatie in handen heeft gegeven van een stichting, zoals af en toe ook wel voorkomt, dan is het stichtingsbestuur de houder van de begraafplaats. Idem als een gemeente een begraafplaats laat exploiteren door een andere derde. Ik denk bijvoorbeeld aan Yarden, die gemeentelijke begraafplaatsen van Rijswijk, Almere en Gouda exploiteert. Dan is niet de gemeente maar Yarden de houder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >