Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Had gemeente onderzoek moet doen? (moordenaar en slachtoffer vlak bij elkaar begraven)


31 januari 2008

Vraag nummer: 5179  (oude nummer: 10237)

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs kreeg ik de volgende situatie / vraag voorgelegd:

Het slachtoffer in deze zaak is vermoord. De dader is gevonden en veroordeeld voor de moord.
Nu blijkt de dader te zijn overleden en op dezelfde begraafplaats als zijn slachtoffer begraven te zijn. Hemelsbreed op nog geen drie meter afstand.

Nu mijn vraag: had de gemeente (of iemand anders) in deze moeten nagaan wat de geschiedenis van de man (dader) was; hadden zij moeten onderzoeken of er ernstige bezwaren waren om de man (de dader) op die betreffende begraafplaats te begraven?

De nabestaande van het slachtoffer wil nu dat haar man ergens anders opnieuw wordt begraven. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor deze schade?

Ik hoop spoedig een reactie op mijn vraag te ontvangen.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De houder van een begraafplaats kan niet nagaan wat voor achtergrond de overledenen hebben, die ter begraving worden aangeboden. Men krijgt een verlof tot begraving en een kist en weet verder niets van de overledene. Het verlof bevat een beperkt aantal persoonsgegevens zoals naam en geboorte- en sterfdatum, maar geen achtergronden.
En al zou men willen, de gemeente kan de achtergronden van een persoon, of iemand wel of geen strafblad had, ook niet nagaan. De gemeente heeft geen toegang tot strafregisters, althans zeker niet de medewerkers die de administratie en het beheer van de begraafplaats voeren. Alleen in een heel beperkt aantal gevallen kan justitiële informatie worden opgevraagd. En al zou men het wel hebben kunnen nagaan, het hebben van een strafblad is geen reden om iemand niet te begraven. En al had men het wel geweten, dat is geen rechtsgeldige reden om te verbieden dat iemand op een bepaalde begraafplaats begraven wordt, als diens nabestaanden dat wensen. Een gemeentelijke begraafplaats is per slot een openbare voorziening; begraving of de uitgifte van een graf kan alleen worden geweigerd in de gevallen die in een verordening zijn neergelegd (het komt alleen bij enkele kleine begraafplaatsen voor dat men niet-inwoners kan weigeren wegens ruimtegebrek, maar alleen als dat in de beheersverordening staat). In veel gemeenten is er ook maar één algemene begraafplaats. En de gemeente is wettelijk verplicht om haar inwoners de gelegenheid tot begraven te geven.

In het door u geschreven geval is het natuurlijk erg pijnlijk voor de nabestaanden van het slachtoffer. Zeker omdat de graven toevallig ook nog eens dicht bij elkaar liggen.
Maar er is geen overheidsorgaan dat had moeten nagaan - waarschijnlijk ook niet had kunnen nagaan - dat er mogelijk ernstige bezwaren van derden waren tegen het begraven van de dader op die begraafplaats. En, zoals gezegd, men had het ook niet tegen kunnen houden.

Er is dan ook geen enkele rechtsgrond om de gemeente aansprakelijk te houden voor kosten van een eventuele herbegraving van het slachtoffer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >