Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grondwaterstanden (en kinderen onder in graf ouders)


2 november 2004

Vraag nummer: 3432  (oude nummer: 4876)

Geachte heer van Putten,

In Gxxxxxx zijn al 40 of 50 jaar de mogelijkheden geweest om een baby tot 1 jaar in een graf te begraven, waar later twee volwassen personen bij in kunnen. Onlangs heeft de gemeente Gxxxxxx de verordening verandert en een afdeling gemaakt voor kindergraven. Nadien kunnen er geen kinderen (tot 1 jaar)meer bij een graf in waar later evt. 2 personen in begraven kunnen worden.

Dit is volgens de gemeente om technische redenen niet meer mogelijk i.v.m met de te hoge waterstand.

Wij hebben reeds een brief geschreven met de vraag om de oude verordening weer te handhaven. Dit werd door de gemeente afgewezen om de te hoge water standen.

Na mijn mening zijn de waterstanden overal verlaagt. En wij hebben op de Nieuwe begraafplaats ook nog nooit water in een graf van 2 diep gezien. Dus volgens ons is meer een geldkwestie dan dat het niet mogelijk is. Om reden daar ze nu een kinderafdeling gemaakt hebben en de gemeente in geld nood zit.

Hebt u misschien enig idee, wat wij hier verder mee kunnen/moeten doen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich verbaast mij uw verhaal niet. Ik heb in uw regio vroeger ook al meer verhalen gehoord over problemen met grondwater en zware klei. Ik kan me wel voorstellen dat de gemeente iets onderneemt. Wie zelf gezien heeft welke problemen dit kan geven met (deels) onverteerde lichamen, vergeet dat niet licht.
Maar concreet naar uw vraag. Als een jong kind onder in een graf moet worden begraven, waar later ook nog de ouder bij in kunnen, moet het graf in feite 3 diep worden. Dat betekent op een diepte van 270-290 cm. Dat u zegt dat nog nooit water hebt gezien in een graf van 2 diep is niet relevant, omdat het waterpeil veel lager moet liggen. Wettelijk voorschrift is dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minstens 30 cm onder de diepste kist moet liggen. Bij graven van 2 diep (waar de onderste kist op een niveau van 180-200 cm staat) moet het grondwater gemiddeld minstens 250 cm diep staan, met een maximale piek naar 230 cm. U behoort normaal dus ook niet met het blote oog te kunnen zien of aan dit voorschrift voldaan wordt. Als u wel water in een graf zou zien, weet u dat het goed fout zit. Maar als u het niet ziet, kan het ook fout zijn of goed zijn, dat weet u niet. Dat is alleen aan de zgn. grondwatertrappenkaart (die is in principe voor heel Nederland gemaakt) te zien, of door proefboringen.
Overigens kan soms ook wel water in een graf staan, wat nog inzakkend regenwater kan zijn en geen grondwater.

Ik heb de indruk dat in het verleden een jong kind ondiep werd begraven, vlak onder de onderste kist van een van de ouders. Maar als dat niet op de vereiste diepte gebeurde was dat onwettig. U kunt van de gemeente nu natuurlijk niet verlangen dat ze onwettig handelt, alleen omdat het wellicht in het verleden ook zo was.

U kunt bij de gemeente altijd vragen wat de grondwaterstand ter plaatse is en hoe men dat weet.

U kunt de gemeente nooit dwingen om graven 3 diep uit te geven, ook al zou het met het grondwater technisch wel kunnen. Een gemeente (en een kerkgenootschap) met een begraafplaats is vrij om zelf te beslissen hoe diep men graven uitgeeft. U kunt natuurlijk altijd nog proberen raadsleden voor uw wensen te interesseren en via die weg de regels te veranderen, mits het binnen de wettelijke voorschriften blijft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >