Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grondwaterpeil graf


7 september 2002

Vraag nummer: 1048  (oude nummer: 1383)

Sat Feb 2 22:25:38 2002

In de wet op de lijkbezorging is bepaald dat een kist of plank 40 cm. boven het grondwaterpeil begraven moet worden.
Wat te doen als dit niet gebeurt? Wat te doen als er een dubbeldiepgraf wordt uitgegeven, terwijl de eerste kist nog niet diep genoeg voor een enkel graf begraven kan worden, omdat de grondwaterstand veel te hoog is?

Antwoord:

Geachte mevrouw,
In het Besluit (niet de Wet) op de lijkbezorging bepaalt artikel 5 dat graven tenminste 30 cm boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand moeten liggen.Dit sluit niet uit dat incidenteel begraven mag worden in een graf waar incidenteel grondwater instaat. Het is dus niet zo dat een begrafenisstoet per definitie rechtsomkeert moet maken, als er (grond)water in een graf staat.Maar als op een begraafplaats het grondwaterpeil niet alleen incidenteel maar min of meer permanent te hoog is, mogen er eigenlijk geen te diepe graven worden uitgegeven
De kernvraag is dus, wat het gemiddeld hoogste grondwaterpeil is. Daar moet in eerste instantie de begraafplaats zelf onderzoek naar doen. Doet ze dat niet en zijn er aanwijzingen dat het niveau te hoog is, dan moet de gemeente ingrijpen. Op grond van de Gemeentewet heeft het college van burgemeester en wethouders tot taak er op toe te zien dat de regels van o.a. het Besluit op de lijkbezorging worden nageleefd. Oplossingen bij een te hoog peil zijn niet meer 2 diep begraven, het aanleggen van een drainage, het ophogen van de begraafplaats of het aanbrengen van waterdichte kelders.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >