Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grondwater in graf


29 november 2002

Vraag nummer: 1732  (oude nummer: 2099)

Tue Mar 19 16:15:42 2002

stel ik moet een dubbelgraf maken maar kan niet op de juiste diepte komen i.v.m.het hoge grondwater, wie is er dan verantwoordelijk als het graf niet op diepte is en als er daardoor een opgraving moet plaatsvinden als de partner/man of vrouw komt te overlijden

Antwoord:

Tue Mar 19 22:37:26 2002

Geachte heer of mevrouw,

Als er grondwater in het graf staat waardoor men bij het delven van het graf niet op de juiste diepte kan komen, dan is de begraafplaats daarvoor verantwoordelijk.
Als het grondwater permanent te hoog is, had het graf nooit voor dubbeldiep uitgegeven mogen worden.
Als dat toch is gebeurd, mag de familie eisen dat op voldoende diepte (desnoods in het water dus) begraven wordt.

Het is niet verboden om in het water te begraven, maar het is verboden om een graf uit te geven dat niet voldoende afstand tot het gemiddeld hoogste grondwaterpeil heeft.

Ik kan het ook anders zeggen: als incidenteel water in het graf staat is dat geen probleem. Maar als dat permanent het geval is, wel. Dan mag zo'n graf niet als nieuw graf uitgegeven worden.

Bij een dubbeldiep graf is het van belang dat de onderste kist voldoende diep staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

19 maart 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE