Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafzorg.nl


26 januari 2011

Vraag nummer: 7836  (oude nummer: 16374)

in hoeverre is de organisatie grafzorg.nl noodzakelijk en betrouwbaar om een graf voor onbepaalde tijd voor altijd te laten liggen en is deze organisatie in plaats van de verzorging die men afkoopt bij de gemeente? (wil graag anoniem blijven)

Antwoord:

U bedoelt waarschijnlijk de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Deze stichting komt niet in de plaats van de verzorging die men bij een gemeente afkoopt, maar aanvullend.
Wie een graf 'voor onbepaalde tijd' (wat men in de volksmond 'eeuwig' noemt) heeft, moet bedenken dat een graf niet zonder meer voor altijd blijft bestaan.
Een graf moet altijd op naam staan van een rechthebbende. Als de vorige is overleden, moet er een nieuwe komen. Als er geen nieuwe komt, kan het grafrecht vervallen. Ook een eeuwigdurend grafrecht vervalt dan. Meestal is dit een voorschrift in de beheersverordening van de gemeente. Als een familie voldoende groot is en telkens zelf opvolgers aanlevert, heeft men natuurlijk geen externen zoals Grafzorg nodig. Maar vaak hebben (achter)kleinkinderen geen belangstelling meer voor de instandhouding van graven van voorvaderen die men zelf nooit heeft gekend. Of weet men niet dat men tijdig een nieuwe opvolger moet aanleveren. Dan kan ook een eeuwigdurend graf sneuvelen.

Voorts moet men eigenlijk altijd nog geld achter de hand houden om kosten aan een graf of grafmonument te kunnen betalen. De grafsteen kan kapot gaan en behoeft dan reparatie. Soms echter leggen gemeenten nieuwe kosten aan een graf op. Bijvoorbeeld de gemeente Enkhuizen ging enkele jaren geleden onderhoudskosten voor graven voor onbepaalde tijd heffen, die er voordien niet waren. De rechtbank Alkmaar vond in 2009 dat dit in bepaalde situaties was toegestaan. Maar als er dan niemand meer is die kosten betaalt, is het de vraag of het graf wel blijft bestaan. De gemeente verklaarde voor de rechter de niet-betalende graven te willen ruimen. Het is daarom niet onverstandig om ergens geld te hebben, om zulke kosten te kunnen betalen.
Men kan dat geld als familie natuurlijk zelf ophoesten, maar - het is al gezegd - vaak hebben (achter)kleinkinderen geen belangstelling meer voor de instandhouding van graven van voorvaderen die men zelf nooit heeft gekend. Dan is het verstandiger om geld apart te houden en te reserveren. Maar voor private personen is dat lastig. Want het geld dat men zelf voor een graf beheert wordt gezien als eigen geld. Het moet in het geval van een echtscheiding worden gedeeld. In het geval van overlijden hebben de erfgenamen er recht op en moet er soms successierecht worden betaald. Over veel spaargeld moet ook belasting worden betaald (de zogenaamde vermogensrendementsheffing). Kortom, het is niet eenvoudig om een kapitaaltje gedurende meerdere generaties in stand te houden. Het is dan verstandiger om dat geld bij bijvoorbeeld een stichting onder te brengen. Een stichting gaat niet scheiden, gaat niet dood en is geen vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Men kan natuurlijk zelf een stichting oprichten. Dan moet men wel zorgen dat er liefst gedurende meerdere generaties bestuursleden zijn. De stichting moet een eigen kapitaal(tje) in stand houden en heeft kosten voor de Kamer van Koophandel en bankrekeningen e.d. Er zit niet erg veel, maar wel periodiek werk aan vast.
Men kan er ook voor kiezen om e.e.a. uit te besteden aan een stichting die dit professioneel doet om graven in stand te houden, zoals Grafzorg Nederland, een instelling met ervaring en een goede reputatie. Dat is eenvoudiger en op lange termijn waarschijnlijk goedkoper.

Maar dat moet men zelf afwegen. Men is niets verplicht, maar moet bedenken welke risico's er zijn als men een graf lang in stand wil houden.
Kosten afkopen bij de meeste gemeenten niet mogelijk. Maar als men wel kan afkopen, biedt dat nog geen oplossing voor de noodzakelijke opvolging van de rechthebbende en voor eventuele nieuwe kosten.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >